Phố phường Hà Nội đổi thay sau 70 năm

So với trước năm 1945 Hà Nội năm 2010 đã thay đổi khá nhiều, hồ Hoàn Kiếm không còn sen, bãi đất trống trước Văn Miếu nay um tùm cây cối…

Cầu Long Biên trước năm 1945. Ảnh: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III.
Cầu Long Biên hôm nay. Ảnh: Hoàng Hà.
Cầu Thê Húc – Đền Ngọc Sơn bên hồ Hoàn Kiếm trước năm 1945. Ảnh: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III.
Hiện, cây cối khu vực này mọc ùm tùm, một số khu vực bị thu hẹp. Ảnh: Tiến Dũng.
Sen trên hồ Hoàn Kiếm trước năm 1945. Ảnh: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III.
Nước hồ Gươm trong xanh, soi bóng tháp rùa, cầu Thê Húc… Ảnh: Tiến Dũng.
Ô Quan Chưởng – phố Hàng Chiếu năm 1939. Ảnh: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III.
Ô Quan Chưởng tháng 8/2010. Ảnh: Tiến Dũng.
Văn Miếu – Quốc Tử Giám năm 1939. Ảnh: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III.
Văn Miếu nay đã được tôn tạo. Ảnh: Tiến Dũng.
Chùa Một Cột năm 1939. Ảnh: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III.
Chùa Một Cột chụp tháng 8/2010. Ảnh: Tiến Dũng.
Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*