[Download] Phim Tam Quốc Diễn Nghĩa [2010]

TỪ NGÀY 15/07 : LINK DOWNLOAD SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT Ở TRANG TÂN TAM QUỐC CHÍ 2010
(SẼ KHÔNG CẬP NHẬT Ở TRANG NÀY NỮA!)

Tên chính thức : Tam Quốc
Thời lượng : 95 tập
Vốn đầu tư : gần 150 triệu NDT
Phát hành : Công ty Đông Phương Hằng Hòa Bắc Kinh

Khởi quay : 9/2008
Đóng máy : 7/2009
Phát sóng đầu tiên : 2/5/2010

Tổng đạo diễn : Cao Hy Hy
Tổng chế phiến : Hàn Tam Bình
Biên kịch : Chu Tô Tiến
Chỉ đạo võ thuật : Lâm Phong

XEM PHIM TRỰC TUYẾN NHẤN VÀO ĐÂY : TÂN TAM QUỐC CHÍ 2010

Danh sách diễn viên chi tiết :

Thục Hán :

Lưu Bị …. Vu Hòa Vỹ
Quan Vũ …. Vu Vinh Quang
Trương Phi …. Khang Khải
Gia Cát Lượng …. Lục Nghị
Triệu Vân …. Nhiếp Viễn
Mã Siêu …. Trần Dịch Lâm
Ngụy Diên …. Vương Tân Quân
Bàng Thống …. Đỗ Húc Đông
Mi Phương …. Hồng Bàn Tử
Lưu Thiền …. Vương Hạc Minh

Tào Ngụy :

Tào Tháo …. Trần Kiến Bân
Tư Mã Ý …. Nghê Đại Hồng
Tào Thực …. Lý Kế Xuân
Tào Phi …. Vu Tân
Hạ Hầu Uyên …. Lý Kỳ Long
Tuân Úc …. Lý Kiến Tân
Từ Thứ …. Diêu Cương
Tịnh Thù …. Lý Y Hiểu

Đông Ngô :

Tôn Quyền …. Trương Bác
Châu Du …. Huỳnh Duy Đức
Tôn Sách …. Sa Dật
Lữ Mông …. Thường Thành
Lục Tốn …. Thiệu Phong
Lỗ Túc …. Hoắc Thanh
Tôn Kiên …. Phạm Vũ Lâm
Trình Phổ …. Chung Minh Hòa
Tôn tiểu muội …. Lâm Tâm Như
Đại Kiều …. Lưu Cạnh
Tiểu Kiều …. Triệu Kha

Đông Hán :

Hán Hiến Đế …. La Tấn
Đổng Trác …. Lữ Hiểu Hòa
Lữ Bố …. Hà Nhuận Đông
Điêu Thuyền …. Trần Hảo
Trần Cung …. Tôn Hồng Đào
Viên Thuật …. Diêm Bái
Trương Tùng … Lưu Á Tân
Vương Doãn …. Trịnh Thiên Dung
Tư Mã Huy …. Tiêu Hoảng

Link download phim (Cập nhật liên tục hàng ngày: 70/95Tập):

XEM PHIM TRỰC TUYẾN NHẤN VÀO ĐÂY : TÂN TAM QUỐC CHÍ 2010

MF

Tập 1 : Part 1 | Part 2
Tập 2 : Part 1 | Part 2
Tập 3 : Part 1 | Part 2

Tập 4 : Part 1 | Part 2
Tập 5 : Part 1 | Part 2
Tập 6 : Part 1 | Part 2
Tập 7 : Part
Tập 8 : Part
Tập 9 : Part
Tập 10 : Part

Tập 11 : Part
Tập 12 : Part
Tập 13 : Part
Tập 14 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 15 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 16 : Part 1 | Part 2

Tập 17 : Part 1 | Part 2
Tập 18 : Part
Tập 19 : Part
Tập 20 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Tập 21 : Part
Tập 22 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 23 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 24 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 25 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 26 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 27 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 28 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 29 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 30 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Tập 31 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 32 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 33 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 34 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 35 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 36 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 37 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 38 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 39 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 40 : 321Dzô.Com >> Download

Tập 41 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 42 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 43 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 44 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 45 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 46 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 47 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 48 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 49 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 50 : 321Dzô.Com >> Download

Tập 51 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 52 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 53 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 54 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 55 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 56 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 57 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 58 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 59 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 60 : 321Dzô.Com >> Download


Tập 61 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 62 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 63 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 64 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 65 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 66 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 67 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 68 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 69 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 70 : 321Dzô.Com >> Download

Tập 71 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 72 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 73 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 74 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 75 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 76 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 77 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 78 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 79 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 80 :
321Dzô.Com >> Download

Tập 81 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 82 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 83 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 84 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 85 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 86 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 87 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 88 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 89 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 90 :
321Dzô.Com >> Download

Tập 91 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 92 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 93 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 94 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 95 : 321Dzô.Com >> Download

MU

Tập 1 : http://www.megaupload.com/?d=9R5ULRZC
Tập 2 : http://www.megaupload.com/?d=ORXYNA2D
Tập 3 : http://www.megaupload.com/?d=V4D53YRZ
Tập 4 : http://www.megaupload.com/?d=AQAFYO55
Tập 5 : http://www.megaupload.com/?d=P05HS1BC
Tập 6 : http://www.megaupload.com/?d=B972XERN
Tập 7 : http://www.megaupload.com/?d=AKQ4M9PQ
Tập 8 : http://www.megaupload.com/?d=EIGETCW1
Tập 9 : http://www.megaupload.com/?d=40OLVF8A
Tập 10 : http://www.megaupload.com/?d=IZK710KZ

Tập 11 : http://www.megaupload.com/?d=7W8YHQSK
Tập 12 : http://www.megaupload.com/?d=R0P5KHPC
Tập 13 : http://www.megaupload.com/?d=IVTGXYSZ
Tập 14 : http://www.megaupload.com/?d=O1IM8OOI
Tập 15 : http://www.megaupload.com/?d=3XS5EC8E
Tập 16 : http://www.megaupload.com/?d=LWKTVSAJ
Tập 17 : http://www.megaupload.com/?d=CNZWZ1HD
Tập 18 : http://www.megaupload.com/?d=839ID1AZ
Tập 19 : http://www.megaupload.com/?d=M9TVG2QF
Tập 20 : http://www.megaupload.com/?d=1VIV95L9

Tập 21 : http://www.megaupload.com/?d=X3GJA5Q0
Tập 22 : http://www.megaupload.com/?d=HCFDHH6O
Tập 23 : http://www.megaupload.com/?d=NLZ824ZB
Tập 24 : http://www.megaupload.com/?d=CFEB9JQF
Tập 25 : http://www.megaupload.com/?d=T1XTZGFZ
Tập 25 : http://www.megaupload.com/?d=T1XTZGFZ
Tập 26 : http://www.megaupload.com/?d=NG4565VF
Tập 27 : http://www.megaupload.com/?d=7UF0O66T
Tập 28 : http://www.megaupload.com/?d=7BT50KNB
Tập 29 : http://www.megaupload.com/?d=P2JQ880R
Tập 30 : http://www.megaupload.com/?d=HLSDT9FN

Tập 31 : http://www.megaupload.com/?d=S6XSGVG0
Tập 32 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 33 : http://www.megaupload.com/?d=HGO5NM53
Tập 34 : http://www.megaupload.com/?d=PD9D29U5
Tập 35 : http://www.megaupload.com/?d=2UH00SNA
Tập 36 : http://www.megaupload.com/?d=FK0NT60B
Tập 37 : http://www.megaupload.com/?d=PBX048QR
Tập 38 : http://www.megaupload.com/?d=EJIT714R
Tập 39 : http://www.megaupload.com/?d=B7OB1ZS6
Tập 40 : http://www.megaupload.com/?d=EO0VN1TO

Tập 41 : http://www.megaupload.com/?d=6EO0XNBY
Tập 42 : http://www.megaupload.com/?d=78W77FCW
Tập 43 : http://www.megaupload.com/?d=IFYPKQV4
Tập 44 : http://www.megaupload.com/?d=WV5C76VB
Tập 45 : http://www.megaupload.com/?d=I3ZXA2DL
Tập 46 : http://www.megaupload.com/?d=7S62FPY8
Tập 47 : http://www.megaupload.com/?d=4N7NYSHB
Tập 48 : http://www.megaupload.com/?d=XA4EWN9X
Tập 49 : http://www.megaupload.com/?d=8FTH9G1C
Tập 50 : http://www.megaupload.com/?d=PC6A1KGB

Tập 51 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 52 : http://www.megaupload.com/?d=5UR9FXJC
Tập 53 : http://www.megaupload.com/?d=DFB4UHM5
Tập 54 : http://www.megaupload.com/?d=M74AIXDA
Tập 55 : http://www.megaupload.com/?d=EU291S5I
Tập 56 : http://www.megaupload.com/?d=782DFDF6
Tập 57 : http://www.megaupload.com/?d=GW6X98IJ
Tập 58 : http://www.megaupload.com/?d=1UOLCQ9T
Tập 59 : http://www.megaupload.com/?d=AT0LLSJS
Tập 60 :
321Dzô.Com >> Download

Tập 61 : http://www.megaupload.com/?d=NJ1L31R7
Tập 62 : http://www.megaupload.com/?d=BM79U63H
Tập 63 : http://www.megaupload.com/?d=1A8Q8E6I
Tập 64 : http://www.megaupload.com/?d=UA2D4OYT
Tập 65 : http://www.megaupload.com/?d=4UVMFKPR
Tập 66 : http://www.megaupload.com/?d=W36OON0I
Tập 67 : http://www.megaupload.com/?d=ZOJLB1ED
Tập 68 : http://www.megaupload.com/?d=IMCS84Z6
Tập 69 : http://www.megaupload.com/?d=CVX74QR
Tập 70 : http://www.megaupload.com/?d=3U66SC0Q

Tập 71 : http://www.megaupload.com/?d=LYPQ25J7
Tập 72 : http://www.megaupload.com/?d=LZ570BNJ
Tập 73 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 74 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 75 : http://www.megaupload.com/?d=MU06BFLF
Tập 76 : http://www.megaupload.com/?d=DEFWYQC7
Tập 77 : http://www.megaupload.com/?d=4CL9VKON
Tập 78 : http://www.megaupload.com/?d=X7MS3QRH
Tập 79 : http://www.megaupload.com/?d=T5N0XM28
Tập 80 : http://www.megaupload.com/?d=85OILGVB

Tập 81 : http://www.megaupload.com/?d=8ACNYI0H
Tập 82 : http://www.megaupload.com/?d=5CU1OXO6
Tập 83 : http://www.megaupload.com/?d=21Q7RUQM
Tập 84 : http://www.megaupload.com/?d=GB9Q4AM0
Tập 85 : http://www.megaupload.com/?d=2UNQ9IK7
Tập 86 : http://www.megaupload.com/?d=XLZFTBHQ
Tập 87 : http://www.megaupload.com/?d=CMGNV2IV
Tập 88 : http://www.megaupload.com/?d=RVR88OX5
Tập 89 : http://www.megaupload.com/?d=U0TREQIS
Tập 90 : http://www.megaupload.com/?d=Y8I011GU

Tập 91 : http://www.megaupload.com/?d=LCUGQQFF
Tập 92 : http://www.megaupload.com/?d=J0Y7C64C
Tập 93 : http://www.megaupload.com/?d=2DX0NBYZ
Tập 94 : http://www.megaupload.com/?d=N5GD73B0
Tập 95 : http://www.megaupload.com/?d=LA7Z1TNX

XEM PHIM TRỰC TUYẾN NHẤN VÀO ĐÂY : TÂN TAM QUỐC CHÍ 2010

Phụ đề Tiếng Việt :

Link Down Phụ Đề Từ Tập  01 đến Tập 20 : 321Dzô.Com – Link MF
Link Down Phụ Đề Từ Tập  21 đến
Tập 30 : 321Dzô.Com – Link MF
Link Down Phụ Đề Từ Tập  31 đến
Tập 40 : 321Dzô.Com – Link MF
Link Down Phụ Đề Từ Tập  41 đến Tập 50 : 321Dzô.Com – Link MF
Link Down Phụ Đề Từ Tập 51 đến Tập 60 : 321Dzô.Com – Link MF

Tập 61 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 62 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 63 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 64 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 65 : ……………..
LINK DOWNLOAD CÁC TẬP TIẾP THEO SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT TẠI ĐÂY.
URL: https://321dzo.com/download-phim-tam-quoc-chi-2010/

======= Thông Tin Thêm Về Phim =======

Nằm trong kế hoạch dựng lại phim từ “Tứ Đại Danh Tác”, hiện nay Trung Quốc cũng đang tiến hành thực hiện lại bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa cùng với các phim: Hồng Lâu Mộng, Tây Du Ký và Thuỷ Hử.

Trong số 4 bộ phim “Tân” lần này, “Tam Quốc Diễn Nghĩa” xem ra có vẻ yên ắng hơn trong khi đến nay vẫn chưa có thông tin gì nhiều về quá trình thực hiện bộ phim này. Trong khi đó, “Tân Hồng Lâu Mộng” được đánh giá là bộ phim đình đám nhất ngay từ khâu tuyển chọn diễn viên và các nhà sản xuất phim “quay” khán giả đến chóng mặt khi hết thay đổi đạo diễn lại đến thay đổi diễn viên chính.

Về “Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa”, ban đầu các nhà làm phim dự kiến sẽ khởi động vào cuối năm 2007 để hoàn thành bộ phim để kịp chào mừng Thế Vận Hội Olympic Bắc Kinh vào tháng 8/2008. Nhưng do gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm đạo diễn, nhà biên kịch… kế hoạch đã được dời lại đến cuối năm nay.

Ngày 5/3/2008, đạo diễn Cao Hy Hy tuyên bố chính thức nhận vai trò tổng đạo diễn cho bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa phiên bản mới.

Cao Hy Hy cho biết tâm trạng lo lắng khi nhận kịch bản bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa của mình: “Thực hiện phim Tam Quốc là ước mơ từ nhỏ đến lớn của tôi”. Ông cho biết hiện nay vẫn đang trao đổi thêm với các nhà sử học về đường dây của kịch bản, rốt cục nên “khen Tào chê Lưu” hay “khen Lưu chê Tào”.

Về nguyện vọng muốn thực hiện Tam Quốc bản mới, câu trả lời của Cao Hy Hy rất đơn giản: “Khi phía chế tác tìm tôi, tôi đã rất do dự. Nhưng khi xem qua kịch bản, tôi cảm thấy kịch bản rất hay nên… động lòng”.

Về diễn viên cho bộ phim này, Cao Hy Hy cho biết “do vai diễn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa rất nhiều nên nếu mở rộng phạm vi tìm kiếm sẽ tốt hơn”. Những nhân vật chính trong cuộc giao tranh của ba nước Thục, Ngô và Nguỵ sẽ được chỉ định cho những diễn viên mà đạo diễn Cao quen biết.

Đạo diễn Cao cũng tiết lộ ông đã định sẵn vai Tào Tháo cho diễn viên Trần Kiến Bân (chồng của diễn viên Thuỷ Linh – Tưởng Cần Cần) vì hai người đã có quá trình hợp tác trong nhiều phim trước đó. Ông cũng cho biết thêm mình rất hoan nghênh Hồ Khả (diễn viên trong phim “Tuý Đả Kim Chi”) vào vai Đại Kiều; còn vai Tiểu Kiều sẽ rất thích hợp với Tôn Lệ.

Hiện tại các vai diễn khác vẫn chưa được xác định. Đạo diễn Cao Hy Hy sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm, tuyển chọn và có thể sử dụng diễn viên Nhật, Hàn; nhưng sẽ không dùng diễn viên Đài Loan, Hong Kong.

Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa dự kiến có tổng kinh phí hơn 90 triệu nhân dân tệ, độ dài ban đầu dự kiến là 80 tập nay rút xuống 65 tập. Phim sẽ chính thức khai máy vào cuối năm 2008 và ra mắt khán giả vào năm 2010.
Một số hình ảnh của Phim:

Ngụy Quốc Nhân Vật Phổ

Tào Tháo:

Tào Phi:

Tào Thực:

Tào Sảng:

Tào Nhân:

Hứa Chử:

Tư Mã Ý:

Ngô Quốc Nhân Vật Phổ:
Tôn Quyền:

Tôn Thượng Hương:

Ngô Quốc Thái:

Chu Du:

Lỗ Túc:

Trình Phổ:

Cam Ninh:

Thục Quốc Nhân Vật Phổ:

Lưu Bị:

Gia Cát Lượng:

Bàng Thống:

Quan Vũ – Trương Phi:

Triệu Vân:

Mã Siêu:

Vương Bình – Mã Tắc:

Ngụy Diên:

Lưu Thiền (A Đẩu):

My Phu Nhân:

Cảnh chiến tranh

Triệu Tử Long liều mình cứu Ấu chúa:

Điêu Thuyền đúng là Quốc sắc Thiên hương

Lữ Bố và Điêu Thuyền

Hỏa Thiêu Thượng Phương Cốc

Tư Mã Ý sát khí đằng đằng

Gia Cát Lượng kinh ngạc và ai thán

Gia Cát Lượng tức khí thổ huyết( lên cơn tai biến mạch máu não!)

http://www.mediafire.com/?djndtziylqa

XEM PHIM TRỰC TUYẾN NHẤN VÀO ĐÂY : TÂN TAM QUỐC CHÍ 2010

Tags: , , , , , , , , , , ,
Subscribe to Comments RSS Feed in this post

68 Responses

 1. Pingback: binhtit

 2. Pingback: 321Dzô.Com

 3. Pingback: I love 321Dzo.com

 4. Pingback: Love321

 5. Pingback: Aman

 6. Pingback: 321Dzô.Com

 7. Pingback: Khot

 8. Pingback: Hoàng Văn Hưng

 9. Pingback: I love 321Dzo.com

 10. Pingback: Nguyễn Hữu Khang

 11. Pingback: khiem

 12. Pingback: Dung Pham

 13. Pingback: Scofield

 14. Pingback: tamdiachan

 15. Pingback: Tran Quoc Thai

 16. Pingback: Dung Pham

 17. Pingback: sonnq2812

 18. Pingback: Quan Vu

 19. Pingback: I love 321Dzo.com

 20. Pingback: ABC

 21. Pingback: Tam Quoc Hay Qua

 22. Pingback: vothanhlong

 23. Pingback: Đoàn Gia Huấn

 24. Pingback: Martin

 25. Pingback: sao choi

 26. Pingback: 321Dzô.Com

 27. Pingback: duyhau

 28. Pingback: do tan dat

 29. Pingback: Saga

 30. Pingback: Bot Bobo

 31. Pingback: part3

 32. Pingback: le

 33. Pingback: FimViet

 34. Pingback: teobugi

 35. Pingback: do tan dat

 36. Pingback: big pearl

 37. Pingback: vothanhlong

 38. Pingback: Dung Pham

 39. Pingback: Dung Pham

 40. Pingback: 321Dzô.Com

 41. Pingback: Tam Quoc Hay Qua

 42. Pingback: Nguyên

 43. Pingback: nguyen cong toan

 44. Pingback: Hiep

 45. Pingback: Tam Quoc Hay Qua

 46. Pingback: boyhcm

 47. Pingback: Phim Hay!

 48. Pingback: Funk

 49. Pingback: Scofield

 50. Pingback: Khoa

 51. Pingback: Pa

 52. Pingback: 321Dzô.Com

 53. Pingback: xedap4teen

 54. Pingback: 321dzo.com is so cool

 55. Pingback: Trần Toàn

 56. Pingback: thienthanally

 57. Pingback: huy

 58. Pingback: Gary Gratious

 59. Pingback: roost

 60. Pingback: manhphong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*