Lịch Sử

Ngày 10/05/2010 : Đặt mua tên miền 321Dzo.Com

Ngày 11/05/2010 : Cài đặt website lên Host. Cập nhật Template ColorBold. Test và Post bài.

Ngày 18/05/2010 : Cập nhật Template VN-News. Bắt đầu Post bài.

Ngày 19/05/2010 : Mừng Sinh Nhật Bác. Website chính thức bắt đầu hoạt động.

Ngày 27/05/2010 : Kết Quả sau 1 tuần hoạt động:

321Dzô.Com - Analytics First Week

321Dzô.Com - Analytics First Week

Ngày 08/06/2010 : Hosting không đủ BandWidth. Chuyển sang Host mới cho Website.