[Download] Phim Tân Tam Quốc Chí [2010] – Tập 95/95

Link download phim (Cập nhật liên tục hàng ngày: 95/95Tập):

XEM PHIM TRỰC TUYẾN NHẤN VÀO ĐÂY : TÂN TAM QUỐC CHÍ 2010

MF

Tập 1 : Part 1 | Part 2
Tập 2 : Part 1 | Part 2
Tập 3 : Part 1 | Part 2

Tập 4 : Part 1 | Part 2
Tập 5 : Part 1 | Part 2
Tập 6 : Part 1 | Part 2
Tập 7 : Part
Tập 8 : Part
Tập 9 : Part
Tập 10 : Part

Tập 11 : Part
Tập 12 : Part
Tập 13 : Part
Tập 14 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 15 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 16 : Part 1 | Part 2

Tập 17 : Part 1 | Part 2
Tập 18 : Part
Tập 19 : Part
Tập 20 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Tập 21 : Part
Tập 22 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 23 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 24 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 25 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 26 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 27 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 28 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 29 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 30 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Tập 31 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 32 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 33 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 34 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 35 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 36 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 37 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 38 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 39 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 40 : 321Dzô.Com >> Download

Tập 41 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 42 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 43 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 44 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 45 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 46 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 47 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 48 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 49 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 50 : 321Dzô.Com >> Download

Tập 51 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 52 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 53 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 54 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 55 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 56 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 57 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 58 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 59 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 60 : 321Dzô.Com >> Download


Tập 61 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 62 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 63 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 64 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 65 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 66 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 67 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 68 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 69 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 70 : 321Dzô.Com >> Download

Tập 71 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 72 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 73 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 74 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 75 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 76 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 77 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 78 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 79 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 80 :
321Dzô.Com >> Download

Tập 81 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 82 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 83 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 84 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 85 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 86 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 87 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 88 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 89 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 90 :
321Dzô.Com >> Download

Tập 91 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 92 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 93 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 94 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 95 : 321Dzô.Com >> Download

MU

Tập 1 : http://www.megaupload.com/?d=9R5ULRZC
Tập 2 : http://www.megaupload.com/?d=ORXYNA2D
Tập 3 : http://www.megaupload.com/?d=V4D53YRZ
Tập 4 : http://www.megaupload.com/?d=AQAFYO55
Tập 5 : http://www.megaupload.com/?d=P05HS1BC
Tập 6 : http://www.megaupload.com/?d=B972XERN
Tập 7 : http://www.megaupload.com/?d=AKQ4M9PQ
Tập 8 : http://www.megaupload.com/?d=EIGETCW1
Tập 9 : http://www.megaupload.com/?d=40OLVF8A
Tập 10 : http://www.megaupload.com/?d=IZK710KZ

Tập 11 : http://www.megaupload.com/?d=7W8YHQSK
Tập 12 : http://www.megaupload.com/?d=R0P5KHPC
Tập 13 : http://www.megaupload.com/?d=IVTGXYSZ
Tập 14 : http://www.megaupload.com/?d=O1IM8OOI
Tập 15 : http://www.megaupload.com/?d=3XS5EC8E
Tập 16 : http://www.megaupload.com/?d=LWKTVSAJ
Tập 17 : http://www.megaupload.com/?d=CNZWZ1HD
Tập 18 : http://www.megaupload.com/?d=839ID1AZ
Tập 19 : http://www.megaupload.com/?d=M9TVG2QF
Tập 20 : http://www.megaupload.com/?d=1VIV95L9

Tập 21 : http://www.megaupload.com/?d=X3GJA5Q0
Tập 22 : http://www.megaupload.com/?d=HCFDHH6O
Tập 23 : http://www.megaupload.com/?d=NLZ824ZB
Tập 24 : http://www.megaupload.com/?d=CFEB9JQF
Tập 25 : http://www.megaupload.com/?d=T1XTZGFZ
Tập 25 : http://www.megaupload.com/?d=T1XTZGFZ
Tập 26 : http://www.megaupload.com/?d=NG4565VF
Tập 27 : http://www.megaupload.com/?d=7UF0O66T
Tập 28 : http://www.megaupload.com/?d=7BT50KNB
Tập 29 : http://www.megaupload.com/?d=P2JQ880R
Tập 30 : http://www.megaupload.com/?d=HLSDT9FN

Tập 31 : http://www.megaupload.com/?d=S6XSGVG0
Tập 32 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 33 : http://www.megaupload.com/?d=HGO5NM53
Tập 34 : http://www.megaupload.com/?d=PD9D29U5
Tập 35 : http://www.megaupload.com/?d=2UH00SNA
Tập 36 : http://www.megaupload.com/?d=FK0NT60B
Tập 37 : http://www.megaupload.com/?d=PBX048QR
Tập 38 : http://www.megaupload.com/?d=EJIT714R
Tập 39 : http://www.megaupload.com/?d=B7OB1ZS6
Tập 40 : http://www.megaupload.com/?d=EO0VN1TO

Tập 41 : http://www.megaupload.com/?d=6EO0XNBY
Tập 42 : http://www.megaupload.com/?d=78W77FCW
Tập 43 : http://www.megaupload.com/?d=IFYPKQV4
Tập 44 : http://www.megaupload.com/?d=WV5C76VB
Tập 45 : http://www.megaupload.com/?d=I3ZXA2DL
Tập 46 : http://www.megaupload.com/?d=7S62FPY8
Tập 47 : http://www.megaupload.com/?d=4N7NYSHB
Tập 48 : http://www.megaupload.com/?d=XA4EWN9X
Tập 49 : http://www.megaupload.com/?d=8FTH9G1C
Tập 50 : http://www.megaupload.com/?d=PC6A1KGB

Tập 51 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 52 : http://www.megaupload.com/?d=5UR9FXJC
Tập 53 : http://www.megaupload.com/?d=DFB4UHM5
Tập 54 : http://www.megaupload.com/?d=M74AIXDA
Tập 55 : http://www.megaupload.com/?d=EU291S5I
Tập 56 : http://www.megaupload.com/?d=782DFDF6
Tập 57 : http://www.megaupload.com/?d=GW6X98IJ
Tập 58 : http://www.megaupload.com/?d=1UOLCQ9T
Tập 59 : http://www.megaupload.com/?d=AT0LLSJS
Tập 60 :
321Dzô.Com >> Download

Tập 61 : http://www.megaupload.com/?d=NJ1L31R7
Tập 62 : http://www.megaupload.com/?d=BM79U63H
Tập 63 : http://www.megaupload.com/?d=1A8Q8E6I
Tập 64 : http://www.megaupload.com/?d=UA2D4OYT
Tập 65 : http://www.megaupload.com/?d=4UVMFKPR
Tập 66 : http://www.megaupload.com/?d=W36OON0I
Tập 67 : http://www.megaupload.com/?d=ZOJLB1ED
Tập 68 : http://www.megaupload.com/?d=IMCS84Z6
Tập 69 : http://www.megaupload.com/?d=CVX74QR
Tập 70 : http://www.megaupload.com/?d=3U66SC0Q

Tập 71 : http://www.megaupload.com/?d=LYPQ25J7
Tập 72 : http://www.megaupload.com/?d=LZ570BNJ
Tập 73 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 74 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 75 : http://www.megaupload.com/?d=MU06BFLF
Tập 76 : http://www.megaupload.com/?d=DEFWYQC7
Tập 77 : http://www.megaupload.com/?d=4CL9VKON
Tập 78 : http://www.megaupload.com/?d=X7MS3QRH
Tập 79 : http://www.megaupload.com/?d=T5N0XM28
Tập 80 : http://www.megaupload.com/?d=85OILGVB

Tập 81 : http://www.megaupload.com/?d=8ACNYI0H
Tập 82 : http://www.megaupload.com/?d=5CU1OXO6
Tập 83 : http://www.megaupload.com/?d=21Q7RUQM
Tập 84 : http://www.megaupload.com/?d=GB9Q4AM0
Tập 85 : http://www.megaupload.com/?d=2UNQ9IK7
Tập 86 : http://www.megaupload.com/?d=XLZFTBHQ
Tập 87 : http://www.megaupload.com/?d=CMGNV2IV
Tập 88 : http://www.megaupload.com/?d=RVR88OX5
Tập 89 : http://www.megaupload.com/?d=U0TREQIS
Tập 90 : http://www.megaupload.com/?d=Y8I011GU

Tập 91 : http://www.megaupload.com/?d=LCUGQQFF
Tập 92 : http://www.megaupload.com/?d=J0Y7C64C
Tập 93 : http://www.megaupload.com/?d=2DX0NBYZ
Tập 94 : http://www.megaupload.com/?d=N5GD73B0
Tập 95 : http://www.megaupload.com/?d=LA7Z1TNX

XEM PHIM TRỰC TUYẾN NHẤN VÀO ĐÂY : TÂN TAM QUỐC CHÍ 2010

Phụ đề Tiếng Việt :

Link Down Phụ Đề Từ Tập 01 đến Tập 20 : 321Dzô.Com – Link MF
Link Down Phụ Đề Từ Tập 21 đến
Tập 30 : 321Dzô.Com – Link MF
Link Down Phụ Đề Từ Tập 31 đến
Tập 40 : 321Dzô.Com – Link MF
Link Down Phụ Đề Từ Tập 41 đến Tập 50 : 321Dzô.Com – Link MF
Link Down Phụ Đề Từ Tập 51 đến Tập 60 : 321Dzô.Com – Link MF
Link Down Phụ Đề Từ Tập 61 đến Tập 70 : 321Dzô.Com – Link MF
Link Down Phụ Đề Từ Tập 71 đến Tập 80 : 321Dzô.Com – Link MF
Link Down Phụ Đề Từ Tập 81 đến Tập 90 : 321Dzô.Com – Link MF
Link Down Phụ Đề Từ Tập 91 đến Tập 95 : 321Dzô.Com – Link MF

Tập 71 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 72 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 73 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 74 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 75 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 76 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 77 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 78 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 79 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 80 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 81 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 82 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 83 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 84 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 85 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 86 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 87 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 88 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 89 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 90 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 91 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 92 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 93 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 94 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 95 : 321Dzô.Com – Link MF (End!)

Bộ phim truyền hình dài 95 tập do Trung tâm sản xuất truyền hình Đại học Báo chí và Truyền thông Trung Quốc khởi xướng, hoàn thành với sự kết hợp của nhiều đơn vị điện ảnh có tiếng của Trung Quốc, lấy đề tài từ bộ tiểu thuyết kinh điển Tam Quốc diễn nghĩa và cuốn sử ký Tam Quốc chí.

AnhTrang.Org

Bộ phim được xem như “con cưng” của Tổng cục truyền thông Trung Quốc, bắt đầu viết kịch bản từ năm 2004, qua 5 lần chỉnh sửa, chính thức bấm máy vào tháng 9/2008, và sẽ phát sóng lần đầu ở cả Trung Quốc và Nhật Bản vào đầu tháng 5 này. Bộ phim quy tụ lực lượng diễn viên hùng hậu với dàn sao đến từ cả Trung Quốc đại lục, Hongkong và Đài Loan với kinh phí đầu tư khổng lồ.

AnhTrang.Org

Tam Quốc thông qua thuật lại quá trình từ cuối đời Đông Hán quần hùng cát cứ đến khi thiên hạ quy về nhà Tấn, thể hiện tư tưởng triết học nhân văn, sách lược quân sự, chính trị,… Phim lấy 6 nhân vật trung tâm là Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Chu Du và Tư Mã Ý, bên cạnh đó là tuyến nhân vật chính và phụ đông đảo: Lã Bố, Đổng Trác, Vương Doãn, Viên Thiệu, Tôn Sách, Lục Tuần…

AnhTrang.Org
Chu Du – Tiểu Kiều nồng thắm

Ngoài trục chính là quá trình hình thành, phát triển thế chân vạc giữa 3 nước Ngụy, Thục, Ngô, bộ phim lần này còn khai thác những tuyến phụ, như tranh giành ngôi thứ trong gia đình họ Tào, rắc rối tình ái giữa Tào Phi, Tào Thực và nàng Chân Phi, bất đồng về chiến lược giữa Gia Cát Lượng và Lưu Bị, mâu thuẫn giữa Chu Du và Tôn Quyền… để tăng tính hấp dẫn cho bộ phim.

THÔNG TIN THÊM VỀ PHIM : XEM TẠI ĐÂY

Tags: , , , , , , , , , , , ,
Subscribe to Comments RSS Feed in this post

137 Responses

 1. Pingback: Dung Pham

 2. Pingback: Pa

 3. Pingback: I love 321dzo.com

 4. Pingback: I love 321dzo.com

 5. Pingback: papa

 6. Pingback: Scofield

 7. Pingback: Scofield

 8. Pingback: bobbie

 9. Pingback: Scofield

 10. Pingback: Scofield

 11. Pingback: rat_vn

 12. Pingback: Asus

 13. Pingback: Thảo

 14. Pingback: giacat_tiensinh

 15. Pingback: lovexinh

 16. Pingback: nguoiquanho

 17. Pingback: Nguyen Tuy phong

 18. Pingback: Phan Thanh Hoang

 19. Pingback: Ga Che

 20. Pingback: thanhlong98

 21. Pingback: whocare

 22. Pingback: @

 23. Pingback: Thong Nhat

 24. Pingback: iGo

 25. Pingback: vitmiengrong

 26. Pingback: No Pass

 27. Pingback: Scofield

 28. Pingback: Tam Quoc Hay Qua

 29. Pingback: Nguyen Nam

 30. Pingback: Khổng Minh

 31. Pingback: herodonga

 32. Pingback: Khổng Minh

 33. Pingback: Hihi

 34. Pingback: ktpdl

 35. Pingback: LuuBi

 36. Pingback: Muziker

 37. Pingback: Nguyễn mạnh Cường

 38. Pingback: 321Dzô.Com

 39. Pingback: rat_vn

 40. Pingback: TimTran

 41. Pingback: vitmiengrong

 42. Pingback: Fan Tam Quốc

 43. Pingback: Kid

 44. Pingback: Akai

 45. Pingback: asinrobin

 46. Pingback: Bao Bị

 47. Pingback: akaile

 48. Pingback: djhahe

 49. Pingback: kinxvn

 50. Pingback: Akai

 51. Pingback: Khổng Minh

 52. Pingback: kinxvn

 53. Pingback: vitaminb

 54. Pingback: thanhlong98

 55. Pingback: Khổng Minh

 56. Pingback: rat_vn

 57. Pingback: Khổng Minh

 58. Pingback: Vitmiengrong

 59. Pingback: Bot Bobo

 60. Pingback: Khổng Minh

 61. Pingback: Bot Bobo

 62. Pingback: Muziker

 63. Pingback: Khổng Minh

 64. Pingback: sinobi92

 65. Pingback: rat_vn

 66. Pingback: Akai

 67. Pingback: Khổng Minh

 68. Pingback: Quanyu

 69. Pingback: Akai

 70. Pingback: Kid

 71. Pingback: akaile

 72. Pingback: tram3012

 73. Pingback: thuongkaka

 74. Pingback: thuongkaka

 75. Pingback: giao tran

 76. Pingback: người hâm mộ

 77. Pingback: kennyD

 78. Pingback: Scofield

 79. Pingback: Triệu Vân

 80. Pingback: Scofield

 81. Pingback: Zhao Yun

 82. Pingback: Scofield

 83. Pingback: Scofield

 84. Pingback: giao tran

 85. Pingback: Scofield

 86. Pingback: johnvl01

 87. Pingback: saxsaxsad

 88. Pingback: Mrsonhp91

 89. Pingback: buianhtuan

 90. Pingback: Khổng Minh

 91. Pingback: sao choi

 92. Pingback: Khổng Minh

 93. Pingback: Nguyen Hoang Tung

 94. Pingback: Scofield

 95. Pingback: Scofield

 96. Pingback: Henry

 97. Pingback: Cuongx

 98. Pingback: Scofield

 99. Pingback: Khổng Minh

 100. Pingback: lovexinh

 101. Pingback: 1xxxxxxxx

 102. Pingback: mutsu

 103. Pingback: hungdung

 104. Pingback: tvacbk

 105. Pingback: shavip

 106. Pingback: Nguyễn mạnh Cường

 107. Pingback: mutsu

 108. Pingback: Khổng Minh

 109. Pingback: hoacuctrang

 110. Pingback: Henry

 111. Pingback: pleikurockclup

 112. Pingback: Sam VDC

 113. Pingback: giao tran

 114. Pingback: quocdat

 115. Pingback: lmvs

 116. Pingback: Scofield

 117. Pingback: NgocQuy

 118. Pingback: anh tuan

 119. Pingback: Nguyen Minh Bach

 120. Pingback: long vh

 121. Pingback: Gunner

 122. Pingback: Thachht

 123. Pingback: Quang Viet

 124. Pingback: Vũ Nguyễn Quang

 125. Pingback: tran nhat bao

 126. Pingback: khanh

 127. Pingback: penis enlargement

 128. Pingback: penis enlargement

 129. Pingback: vimax

 130. Pingback: vimax

 131. Pingback: findoutme

 132. Pingback: findoutme

 133. Pingback: kk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*