Những mẫu logo “khó đỡ”

Nếu bạn thấy những bức ảnh này không “khó đỡ” hoặc không có gì đáng cười thì xin chúc mừng bạn. Bạn là một con người rất chi là ngây thơ trong sáng

© [ThanhLap.Vn]
Logo of Catholic Church’s Archdiocesan Youth Commission

© [ThanhLap.Vn]
A-Style Logo

© [ThanhLap.Vn]
Office of Government Commerce

© [ThanhLap.Vn]
Mont-Sat

© [ThanhLap.Vn]
Arlington Pediatric Center

© [ThanhLap.Vn]
Pepsi

© [ThanhLap.Vn]
Clinica Dental

© [ThanhLap.Vn]
Computer Doctors

© [ThanhLap.Vn]
Locum

© [ThanhLap.Vn]
CatWear

© [ThanhLap.Vn]
China Restaurant

© [ThanhLap.Vn]
Kudawara Pharmacy

© [ThanhLap.Vn]
Kidsexchange

© [ThanhLap.Vn]
Junior Jazz Dance Classes

© [ThanhLap.Vn]
Olympic Logo of London 2012
Bạn có hiểu được hết những ẩn ý sau các bức logo này không?

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*