List/Grid

Tag Archives: Sinh Viên

Những hình ảnh không đẹp ở làng đại học TP HCM

Những hình ảnh không đẹp ở làng đại học TP HCM

Rác xả bừa bãi, tường rào trên trường đại học trở thành nơi phơi quần áo, xe container phóng ngày đêm trên đường cấm… là những hình ảnh thường thấy tại nơi có đông sinh viên sống và học tập nhất TP HCM