List/Grid

Tag Archives: Ly Dị

Phong tục cưới xin, ly dị kỳ quặc nhất thế giới

Phong tục cưới xin, ly dị kỳ quặc nhất thế giới

Tình yêu có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới, tuy vậy, cách mà các đôi uyên ương kết hôn, chung sống rồi thậm chí là li dị nhau lại vô cùng đa dạng và khác biệt ở mỗi vùng miền, tùy theo quan niệm về văn hóa và phong cách sống.