List/Grid

Tag Archives: Chiến Tranh

Phim hay: Trái tim và Lý trí

Phim hay: Trái tim và Lý trí

“Trái tim và Tâm trí” của đạo diễn Peter Davis làm năm 1974 về chiến tranh Việt Nam.