List/Grid

Tag Archives: Cảm động

“Thư gửi mẹ” của Nguyễn Trung Hiếu

“Thư gửi mẹ” của Nguyễn Trung Hiếu

Sau bài ‘Trò nghèo trường Amsterdam viết về đồng tiền’, VnExpress nhận được nhiều tâm sự của bạn trẻ thể hiện sự hối lỗi khi chưa hiểu được giá trị đồng tiền, còn “vòi” bố mẹ để mua sắm những thứ không cần thiết.