Windows 7 Pro Recommended Lite – Bản Win7 Nhỏ Gọn

Phiên bản này mình chỉ loại bỏ những thành phần không cần thiết. Mình giữ lại Driver nên dung lượng cũng hơi nặng.
1.35Gb trong bản Pro này. Chú ý là bản này dành cho những máy có cấu hình trung bình ^^
Màn hình sau khi cài đặt
Các bạn có thể thay đổi theme, Start Orb…
321Dzô.Com | Win7 Nhỏ Gọn

321Dzô.Com | Win7 Nhỏ Gọn

321Dzô.Com | Win7 Nhỏ Gọn

321Dzô.Com | Win7 Nhỏ Gọn

321Dzô.Com | Win7 Nhỏ Gọn

321Dzô.Com | Win7 Nhỏ Gọn

321Dzô.Com | Win7 Nhỏ Gọn
321Dzô.Com | Win7 Nhỏ Gọn

Link Download :

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*