List/Grid

Tag Archives: Trung Quốc

Thư của 1 học sinh Việt Nam gửi chủ tịch nước Trung Quốc

Thư của 1 học sinh Việt Nam gửi chủ tịch nước Trung Quốc

Đây là 1 bức thư gửi Ngài chủ tịch của đất nước Trung Quốc to lớn và hùng mạnh!