List/Grid

Tag Archives: TOEIC

30 Days to the TOEIC Test with CD – Sách Luyện TOEIC Kèm CD

30 Days to the TOEIC Test with CD – Sách Luyện TOEIC Kèm CD

Đây là một trong những cuốn sách toefl tốt nhất mà mình có được.chắc chắn rằng nó là tốt nhất mà tôi biết.có khoản 30 bài học , và bạn có thể làm trong 1 giờ hoặc là 2 giờ . nếu bạn có ít thời gian ngâm cứu .