List/Grid

Tag Archives: TIOPE

Các ngôn ngữ lập trình phổ biến theo thống kê 12/2011 (TIOPE)

Các ngôn ngữ lập trình phổ biến theo thống kê 12/2011 (TIOPE)

Năm 2011 đã trôi qua, nhiều ngôn ngữ lập trình mới xuất hiện và đang phát triển với tốc độ khá nhanh. Theo cập nhật trên wikipedia thì ngôn ngữ lập trình mới nhất do Google phát triển có tên là Dart. Đây là một ngôn ngữ lập trình web và mặc dù “sinh sau đẻ muộn”, nó đã nằm trong top 100 theo thống kê của trang TIOPE.com. Hãy cùng nhìn lại sự phát triển của các ngôn ngữ trong vài năm qua.