List/Grid

Tag Archives: TaTa MinNa

TaTa MinNa 6 Miễn Phí – Học Nhật Ngữ Dễ Hơn

TaTa MinNa 6 Miễn Phí – Học Nhật Ngữ Dễ Hơn

TaTa MinNa 6 là phiên bản kế tiếp của phần mềm học tiếng nhật TaTa MinNa với việc bổ sung thêm cách bài học từ 25 -> 50 và 1 vài tính năng mới . Và hơn nửa phần mềm này sẽ miễn phí hoàn toàn cho các bạn học tiếng nhật .