List/Grid

Tag Archives: Tam Quốc Chí

[Download] Phim Tam Quốc Diễn Nghĩa [2010]

[Download] Phim Tam Quốc Diễn Nghĩa [2010]

Tên chính thức : Tam Quốc
Thời lượng : 95 tập
Vốn đầu tư : gần 150 triệu NDT

Phát hành : Công ty Đông Phương Hằng Hòa Bắc Kinh