List/Grid

Tag Archives: SMTP

Mail() Function – gửi email tiện lợi với PHP

Mail() Function – gửi email tiện lợi với PHP

Trong PHP, có một hàm buit-in dựng sẵn đảm nhiệm việc giúp ta gửi mail ngay trong script của mình. Mail được gửi trực tiếp bằng PHP, mà không cần phải nhờ đến một mail server trung gian để thực hiện. Đó chính là hàm Mail() mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn trong bài viết lần này.

Gửi eMail từ PHP thông qua SMTP với PHPMailer

Gửi eMail từ PHP thông qua SMTP với PHPMailer

Trở lại với chủ đề gửi Mail với PHP. Trong một bài viết gần đây mình từng giới thiệu đến hàm mail() chuyên dùng để gửi email trên ngôn ngữ PHP. Nhưng một vấn để tồn tại song song đó là không phải host nào cũng bật hàm này.