List/Grid

Tag Archives: ROBOCON

Ebook – Giáo Trình ROBOCON

Ebook – Giáo Trình ROBOCON

Giáo trình này được biên soạn nhằm giúp các bạn có được một cái nhìn tổng quan về robot ,sự định hướng cụ thể và những kinh nghiệm quý báu khi tham gia robocon.