List/Grid

Tag Archives: Problem Step Recoder

Chụp màn hình bằng Problem Step Recoder (PSR)

Chụp màn hình bằng Problem Step Recoder (PSR)

Problem Step Recoder (PSR) là một công cụ nhỏ nhưng hữu ích khi muốn gửi một số ảnh chụp màn hình cho các kỹ thuật viên hoặc những người bạn để yêu cầu giúp đỡ về một chương trình gặp lỗi hoặc những thứ tương tự.