List/Grid

Tag Archives: Nụ hôn

Vòng quanh thế giới qua những… nụ hôn

Vòng quanh thế giới qua những… nụ hôn

Đó là nụ hôn của tình yêu, sự đồng cảm, niềm khát khao, hy vọng mới và ẩn chứa cả những khổ đau…