List/Grid

Tag Archives: Night watch

[Download Phim] Night watch

[Download Phim] Night watch

Trên thế gian này có rất nhiều sinh vật kỳ lạ, có kẻ sống trong bóng đêm, có người sống ngoài ánh sáng. Một nghìn năm trước, đội quân ánh sáng và đội quân bóng đêm đã có một cuộc đại chiến.