List/Grid

Tag Archives: Nhan Thế Luân

Tại sao Việt Nam chúng ta lại không có sản phẩm số 1 ?

Tại sao Việt Nam chúng ta lại không có sản phẩm số 1 ?

“Trong lĩnh vực Internet này chúng ta không còn cái nào số 1 trên chính sân nhà. Thậm chí Google/Yahoo nhiều người hiểu đó là “Internet Việt Nam”.