List/Grid

Tag Archives: Nhà Khoa Học

Những nhà phát minh Sinh Nghề Tử Nghiệp

Những nhà phát minh Sinh Nghề Tử Nghiệp

Không ít nhà khoa học dốc sạch tâm huyết và sức lực phát minh ra những thứ để đời cho nhân loại, nhưng chính “đứa con cưng” ấy lại cướp đi sinh mạng của họ.