List/Grid

Tag Archives: Kindle

Hướng dẫn dùng Kindle ở trên mây, hay cách đọc sách mà không cần chép

Hướng dẫn dùng Kindle ở trên mây, hay cách đọc sách mà không cần chép

Máy đọc sách kindle là một thiết bị tuyệt vời, và phần mềm kindle cho các nền tảng cũng tuyệt vời không kém, Amazon từ lâu đã hỗ trợ việc đưa sách lên thiết bị qua email, nhưng không phải ai cũng biết điều này, mình xin hướng đẫn các bạn đưa sách lên mây cho Kindle, dùng được cho tất cả các thiết bị Kindle như iOS, BB, Android, PC, MAC