List/Grid

Tag Archives: iOS 5.1.1

Cách dùng Redsn0w 0.9.11b4 jailbreak tether ios 5.1.1&tạo custom fw 5.x.x nhúng SHSH để hạ firmware

Cách dùng Redsn0w 0.9.11b4 jailbreak tether ios 5.1.1&tạo custom fw 5.x.x nhúng SHSH để hạ firmware

Đã có redsn0w 0.9.11b4 các bạn có thể vào dùng thử ha
redsn0w version mới giúp bạn jailbreak tethered và tạo custom 5.1.1 cho A4 devices