List/Grid

Tag Archives: Harry Potter and the Deathly Hallows

[Download Phim] Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 [2010]

[Download Phim] Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 [2010]

Sức mạnh của Voldemort ngày càng mạnh mẽ hơn. Giờ đây đến Bộ trưởng Bộ pháp luật cũng được điều khiến tay hắn. Trong tình hình đen tối này, Harry, Ron và Hermione không trở lại trường Hogwarts mà cùng nhau săn lùng và phá hủy các Trường Sinh Linh Giá, là bí mật của sức mạnh và sự trường sinh của chúa tể Voldemort.