List/Grid

Tag Archives: GetData Recover My Photos

GetData Recover My Photos v4.2.6.1401 Professional

GetData Recover My Photos v4.2.6.1401 Professional

Recover My Photos – một chương trình khá hữu ích để khôi phục tập tin hình ảnh từ các phương tiện truyền thông kỹ thuật số, mà đã bị xóa hoặc chỉ qua sơ suất bị mất. Nó sẽ giúp đỡ để trở về cuộc sống của các tập tin từ thẻ máy ảnh kỹ thuật số và phương tiện truyền thông khác.