List/Grid

Tag Archives: Cưới Vợ

Chuyện ‘được vợ’ ly kỳ của các ông vua Việt

Chuyện ‘được vợ’ ly kỳ của các ông vua Việt

Hồ Quý Ly một lần tình cờ thấy câu thơ được vạch trên cát. Không ngờ đó là định mệnh cho ông lấy được công chúa Nhất Chi Mai làm vợ sau này.