List/Grid

Tag Archives: Cơ Sở Dữ Liệu

Portable SQLite Expert Professional v3.0.20 build 2055

Portable SQLite Expert Professional v3.0.20 build 2055

SQLite Expert là công cụ trực quan cho phép bạn dễ dàng quản trị các cơ sở dữ liệu SQLite3 cũng như có được cái nhìn rõ nét hơn về hoạt động của các cơ sở dữ liệu này. SQLite Expert tích hợp chức năng quản lý và bảo trì cơ sở dữ liệu vào một môi trường duy nhất, thông qua giao diện người dùng đồ họa trực quan và rõ ràng.