List/Grid

Tag Archives: Avatar

Cách lấy Avatar của bất kỳ Nick nào trong Yahoo Messenger

Cách lấy Avatar của bất kỳ Nick nào trong Yahoo Messenger

Avatar là hình đại diện của mỗi người trong Yahoo Messenger. Thấy avatar của bạn chat đẹp và bạn “kết” avatar của người bạn ấy trong nhưng không biết làm cách nào để có được avatar này. Bạn cũng không thích xin avatar của người đó. Cách lấy Avatar của bạn chat dễ dàng.