Quá trình ‘dàn dựng’ ảnh ghép thú vị

Bên cạnh kỹ năng sử dụng các phần mềm biên tập ảnh như Photoshop, mọi người có thể đơn giản hóa quá trình cắt ghép nếu biết cách sắp đặt trước các chủ thể trong ảnh.

Martin De Pasquale đã thực hiện một số bức ảnh với bố cục kỳ lạ nhằm cho thấy quá trình ghép ảnh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu tác giả lên kế hoạch tốt:

anh-ghep-1-jpg-1354701575_500x0.jpg
Trống làm bằng pin.
anh-ghep-2-jpg-1354701575_500x0.jpg
Bức ảnh thực ra được ghép từ 4 tấm hình được sắp đặt từ trước.
anh-ghep-3-jpg-1354701575_500x0.jpg
Cưỡi chó khổng lồ.
anh-ghep-4-jpg-1354701575_500x0.jpg
Được ghép từ 3 ảnh bình thường.
anh-ghep-7-jpg-1354701576_500x0.jpg
Xử phạt.
anh-ghep-8-jpg-1354701576_500x0.jpg
6 tấm ảnh gốc.
anh-ghep-9-jpg-1354701576_500x0.jpg
Đầu rời khỏi thân.
anh-ghep-10-jpg-1354701576_500x0.jpg
Ảnh gốc.

Quá trình ‘dàn dựng’ ảnh ghép thú vị

 

anh-ghep-11-jpg[1348063263].jpg
Bay…
anh-ghep-12-jpg[1348063263].jpg
Ảnh gốc.
anh-ghep-5-jpg[1348063263].jpg
Người khổng lồ.
anh-ghep-6-jpg[1348063263].jpg
Ảnh gốc.
anh-ghep-13-jpg[1348063263].jpg
Thành phố tí hon.
anh-ghep-14-jpg[1348063263].jpg
Ảnh gốc.
anh-ghep-15-jpg[1348063263].jpg
Bí bách.
anh-ghep-18-jpg[1348063263].jpg
Ảnh gốc.

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*