Portable SQLite Expert Professional v3.0.20 build 2055


SQLite Expert là công cụ trực quan cho phép bạn dễ dàng quản trị các cơ sở dữ liệu SQLite3 cũng như có được cái nhìn rõ nét hơn về hoạt động của các cơ sở dữ liệu này. SQLite Expert tích hợp chức năng quản lý và bảo trì cơ sở dữ liệu vào một môi trường duy nhất, thông qua giao diện người dùng đồ họa trực quan và rõ ràng.

Tính năng của phiên bản Pro:

Quản lý các cơ sở dữ liệu SQLite3
*Tạo cơ sở dữ liệu
*Xem và thay đổi các tham số của cơ sở dữ liệu
*Đăng kí các cơ sở dữ liệu thường dùng để sử dụng trong SQLite Expert
*Kiểm tra tính minh xác
*Vacuum
*Hỗ trợ giao dịch (Transaction)
*Hỗ trợ lược đồ cơ sở dữ liệu View
*Xuất ra Excel
*Xuất ra XML
*Nhập/xuất từ/ra tập tin văn bản (CSV, TSV)
*Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu ADO
*Truyền tải dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu SQLite
*Xuất dữ liệu ra mã
Quản lý bảng
*Tạo bảng
*Xóa bảng
*Đổi tên bảng
*Tái cấu trúc bảng vẫn bảo toàn dữ liệu
*Xem, thêm, xóa, sửa, đổi vị trí các trường
*Xem, thêm, xóa, sửa các chỉ mục
*Xem các qui ước giới hạn
*Thêm, xóa, sửa các qui ước giới hạn
*Xem các triggers
*Xem, xóa, sửa các triggers
*Hỗ trợ các bảng tạm
Quản lý views
*Tạo view
*Xóa view
*Đổi tên view
*Xem trigger
*Thêm, xóa, sửa trigger
*Hỗ trợ các view tạm
Thực thi mã SQL
*Thực thi mã SQL
*Ngừng các truy vấn chạy quá lâu
*Danh sách quá trình sử dụng SQL
*Làm nổi bật cú phá SQL bằng màu sắc
*Lưu và nạp mã SQL
Thành phần xây dựng truy vấn
*Xây dựng trực quan các truy vấn SQL phức tạp
*Giao diện thân thiện với hỗ trợ kéo thả
*Xây dựng trực quan các truy vấn phụ và kết hợp
*Công cụ tạo tiêu chuẩn trực quan cho các vế Where và Having
*Lưu và nạp mã SQL
Hiển thị và chỉnh sửa dữ liệu
*Hiển thị và chỉnh sửa dữ liệu trong bảng
*Hiển thị dữ liệu dạng văn bản
*Lọc dữ liệu
*Trình biên tập ảnh (BMP, JPG và PNG)
*Trình biên tập BLOB
*Trình biên tập văn bản
*Tạo báo cáo HTML
Mở rộng SQLite Expert bằng lập trình
*Hỗ trợ mã Lua
*Hỗ trợ mã Pascal
*Các đoạn mã ví dụ cho Lua và Pascal
Kiểu dữ liệu
*40 kiểu dữ liệu định trước
*Các kiểu dữ liệu tùy biến

Hệ điều hành: Windows 2000/XP/2003/Vista

Link Download :   Download-LINK hoặc HOMEPAGE

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*