Những máy ảnh độc đáo được làm từ bìa giấy

Nghệ sĩ Kiel Johnson, người Mỹ, đã tạo ra những tác phẩm nghệ thuật từ các miếng bìa vốn không có nhiều giá trị.

Các tác phẩm nghệ thuật được làm từ bìa giấy

Tạo các tác phẩm nghệ thuật từ bìa giấy

[pro-player width=’530′ height=’450′ type=’video’]http://118.69.251.8/MediaStore/Video/2010/09/14/10572079.flv[/pro-player]

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*