Lưu Vũ Kỳ tiếp tục “nóng” trong FIFA Online 2

Siêu mẫu Lưu Vũ Kỳ lại gây sốc cho game thủ FIFA online 2 Trung Quốc khi tung ra bộ “ảnh nóng” trong trang phục “rách tả tơi” của đội tuyển Trung Quốc.

Với chiếc áo có gắn quốc kỳ Trung Quốc “rách tả tơi”, Lưu Vũ Kỳ tỏ ra thật quyến rũ bên trái bóng tròn. Hãy cùng chiêm ngưỡng bộ ảnh mới của siêu mẫu này.
321Dzô.Com | Lưu Vũ Kỳ tiếp tục “nóng” trong FIFA Online 2

321Dzô.Com | Lưu Vũ Kỳ tiếp tục “nóng” trong FIFA Online 2

321Dzô.Com | Lưu Vũ Kỳ tiếp tục “nóng” trong FIFA Online 2

321Dzô.Com | Lưu Vũ Kỳ tiếp tục “nóng” trong FIFA Online 2

321Dzô.Com | Lưu Vũ Kỳ tiếp tục “nóng” trong FIFA Online 2

321Dzô.Com | Lưu Vũ Kỳ tiếp tục “nóng” trong FIFA Online 2

321Dzô.Com | Lưu Vũ Kỳ tiếp tục “nóng” trong FIFA Online 2

321Dzô.Com | Lưu Vũ Kỳ tiếp tục “nóng” trong FIFA Online 2

321Dzô.Com | Lưu Vũ Kỳ tiếp tục “nóng” trong FIFA Online 2

321Dzô.Com | Lưu Vũ Kỳ tiếp tục “nóng” trong FIFA Online 2

321Dzô.Com | Lưu Vũ Kỳ tiếp tục “nóng” trong FIFA Online 2

321Dzô.Com | Lưu Vũ Kỳ tiếp tục “nóng” trong FIFA Online 2

321Dzô.Com | Lưu Vũ Kỳ tiếp tục “nóng” trong FIFA Online 2

321Dzô.Com | Lưu Vũ Kỳ tiếp tục “nóng” trong FIFA Online 2

321Dzô.Com | Lưu Vũ Kỳ tiếp tục “nóng” trong FIFA Online 2

321Dzô.Com | Lưu Vũ Kỳ tiếp tục “nóng” trong FIFA Online 2

321Dzô.Com | Lưu Vũ Kỳ tiếp tục “nóng” trong FIFA Online 2

321Dzô.Com | Lưu Vũ Kỳ tiếp tục “nóng” trong FIFA Online 2

321Dzô.Com | Lưu Vũ Kỳ tiếp tục “nóng” trong FIFA Online 2

321Dzô.Com | Lưu Vũ Kỳ tiếp tục “nóng” trong FIFA Online 2

Tags: , , , , , , , , ,
Subscribe to Comments RSS Feed in this post

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*