Khắc hình 3D độc đáo trên danh bạ điện thoại

Alex Queral, thợ chạm khắc đến từ Philadelphia (Mỹ), đã dùng con dao đặc biệt để tạo chân dung ba chiều trên trang giấy. Trong đó xuất hiện những người nổi tiếng như Tổng thống Obama, Michael Moore, Albert Einstein…

Đầu tiên ông vẽ khuôn mẫu trên quyển danh bạ rồi dùng dao cắt hàng trăm trang giấy để tạo được hình ảnh 3 chiều. Ông đã làm công việc này trong suốt 14 năm và trung bình, một tháng, ông hoàn thành được 2 tác phẩm.

Video triển lãm tranh 3D trên danh bạ điện thoại của Alex Queral.
Albert Einstein.
Clint Eastwood.
Barack Obama.
Pee-Wee Herman.
Michael Moore.
David Carradine.

Khắc hình 3D độc đáo trên danh bạ điện thoại

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*