Hướng dẫn tạo TableView trong Swift

Hướng dẫn tạo TableView trong Swift này rất đơn giản. Các bạn làm theo từng bước nhé :

1.  Tạo Project :

Các bạn mở Xcode – Create a new Xcode project – Single View Application chọn ngôn ngữ Swift

swift_tableview

swift_tableview2

 

2 . Add Table View vào View Controller :

Các bạn vào Main.storyboard và kéo componet Table View vào View Controller

swift_tableview3

 

3 . Trỏ Interface của TableView vào file ViewController.swift :

swift_tableview4

 

swift_tableview5

 

4.   Code thôi ^^ :

Các bạn mở file ViewController. swift và code như sau:

swift_tableview6

 

5.   Sau đó run simulator hưởng thành quả:

swift_tableview7

 

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.