Hướng dẫn tạo Animation trong Swift

animationswift

 

Trong khuôn khổ bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Animation trong Swift và một vài ví dụ cơ bản tạo Animation.

1. Tạo Project :

Các bạn mở Xcode – Create a new Xcode project – Single View Application chọn ngôn ngữ Swift

 

 

animation1

 

2. Mở file ViewController.swift :

  •  Tạo một box hình vuông  màu xanh

animations2

 

  • Chạy thử Simulator xem có ra cái box không :))

 

 

 

 

3 . Tạo Animation cho box chạy từ trái sang bên phải màn hình và đổi thành màu đỏ :

  • Code bổ sung như sau

animationsboxrun

 

  • Chạy thử Simulator được như hình là ok

move-left-right

 

4. Tạo Animation cho box chạy từ trái qua phải , phải qua trái liên tục ^^

Với animation ở trên box của chúng ta chỉ chạy từ trái qua phải rồi dừng. Thay thế đoạn code cũ thành :

animations1-2

 

Cool nha :D

animationsswift-2

Với khai báo “options” , các bạn thư bỏ từng UIViewAnimationOptions và chạy thử xem điều gì xảy ra . Hẹn các bạn vào bài Animation tiếp theo

Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.