Clip Hài Mít Đặc – Xả Stress Phần 01 + 02

Clip Hài Giải Trí Gồm 2 Phần (Clip bởi Duy Khiêm – Sikula chế tác.) :

1. Mít Đặc Idol – Phần 1: Mít Đặc đi thi hát

2. Mít Đặc Idol Phần 2: Hột Mít Bị Vu Khống

Chúc các bạn có những giây phút giải trí – xả Streesssssss !

Mít Đặc Idol Phần 1 – Hột Mít Đi Thi Hát:

[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=tA_v47IrNGY[/pro-player]

Mít Đặc Idol Phần 2: Hột Mít Bị Vu Khống :

[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=OvazPpUjMxs[/pro-player]

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*