Clip Đánh Lừa Ảo Giác Của Bạn

Bằng thủ thuật “đánh lừa” mắt người một cách thông minh, các video này đã thu hút được hàng triệu lượt xem trên trang chia sẻ video số 1 thế giới.

Ảo giác “ngôi nhà”.

[pro-player]http://118.69.254.196/MediaStore/Video/2010/06/19/Ngoi%20nha%203D(1).flv[/pro-player]

Người đàn ông có khả năng “phân thân”.

[pro-player]http://118.69.254.196/MediaStore/Video/2010/06/19/Phan%20than.flv[/pro-player]

“Đồng màu”.

[pro-player]http://118.69.254.196/MediaStore/Video/2010/06/19/Dong%20mau(1).flv[/pro-player]

“Quả bóng thần kỳ”.

[pro-player]http://118.69.254.195/MediaStore/Video/2010/06/19/Bong%20khong%20tuong(1).flv[/pro-player]

“Thắt nút”.

[pro-player]http://118.69.254.196/MediaStore/Video/2010/06/19/That%20nut(1).flv[/pro-player]

Tạo 10 ảo giác chỉ trong 2 phút.

[pro-player]http://118.69.254.196/MediaStore/Video/2010/06/19/10%20ao%20giac%20trong%202%20phut(1).flv[/pro-player]

4 clip ảo giác nổi tiếng khác.

[pro-player]http://118.69.254.196/MediaStore/Video/2010/05/08/Amazing%20Fire%20Illusion.flv[/pro-player]

[pro-player]http://118.69.254.195/MediaStore/Video/2010/05/15/Impossible%20motion_%20magnet-like%20slopes(1).flv[/pro-player]
[pro-player]http://118.69.254.195/MediaStore/Video/2010/06/05/Crazy%20Cubes(1).flv[/pro-player]
[pro-player]http://118.69.254.196/MediaStore/Video/2010/06/05/ao%20giac(1).flv[/pro-player]

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*