Cách dùng Redsn0w 0.9.11b4 jailbreak tether ios 5.1.1&tạo custom fw 5.x.x nhúng SHSH để hạ firmware

[IMG]

Đã có redsn0w 0.9.11b4 các bạn có thể vào dùng thử ha

redsn0w version mới giúp bạn jailbreak tethered và tạo custom 5.1.1 cho A4 devices:
iPhone 4, 3GS, iPod touch 3G/4G and iPad 1

CÁC TOOLS CẦN CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI BẮT TAY VÀO LÀM:
+FIRMWARE GỐC + iTOOLS: http://www.idownloadblog.com/iphone-downloads/
+REDSN0W TOOL:
+ Đây là link để downloads:

+Link phụ:

+LẤY SHSH bằng tiny umbrella: http://thefirmwareumbrella.blogspot.com/

Cách dùng redsn0w nhúng SHSH vào bản custom đối với A4 devices (đã có save SHSH) để hạ cấp firmware:

+Từ bước 1->9 mình giới thiệu khái quát về tool làm sao để just boot khi chưa có jailbreak hoàn chỉnh (gọi là tethered jailbreak), thoát chế độ recovery, và đưa idevices về chế độ DFU mode
+Từ bước 10->17 mình hướng dẫn dùng redsn0w để tạo bạn custom có nhúng SHSH, vì từ firmware 5.0.x trở đi, bạn phải nhúng SHSH vào custom firmware mới hạ cấp được

Bước 1: mở redsn0w và chọn extras xong click next

[IMG]

Bước 2: nếu devices bạn chưa có untethered jailbreak thì bạn có thể vào option just boot để boot cho device của bạn lần đầu tethered jailbreak để vào cydia, hoặc mỗi khi reboot lại iphone

[IMG]

Bước 3: Muốn đưa về được chế độ DFU mode bạn phải kết nối idevices của bạn vào máy tính trước sau đó tắt nguồn, lúc này mới hiện nút NEXT để bạn click vào và mới bắt đầu thực hiện theo tool redsn0w:

[IMG]

Bước 4: Tay trái nhấn power và giữ 3 giây
Bước 5: tay trái vẫn giữ power và tay phải giữ nút home 10 giây
Bước 6: tay trái thả nút power và tay phải tiếp tục giữ nút home 15 giây, khi có thông báo bạn đã đưa về DFU thành công thì bạn click next để redsn0w chuẩn bị làm việc

[IMG]

Bước 7: Option Recovery fix: giúp bạn có thể thoát khỏi chế độ recovery fix
Bước 8: bạn có thể save SHSH và gửi lên server cydia bằng cách chọn option SHSH blobs, sau đó chọn Fetch

[IMG]

Bước 9: khi redsn0w không tự chọn firmware cho bạn thì bạn có option Select Ipsw
Bước 10: option Custom Ipsw:
bạn có thể tạo custom firmware để giữ lại basband khi nâng firmware mới

[IMG]

Bước 12: giờ bạn có thể browse chọn bản firmware bạn cần tạo sau đó click open là xong để cho redsn0w làm việc tạo bản custom, sau khi xong sẽ có bản custom firmware dạng NO_BB_update firmware ngay màn hình chính của bạn

[IMG]

Bước 13: bước này các bạn có thể build bản custom có nhúng SHSH để có thể restore lại bản ios 5.0.x cũ hơn bằng cách chọn option SHSH blobs:

[IMG]

Bước 14: chọn option Stitch

[IMG]

Bước 15: giờ bạn bắt đầu browse đến bản NO_BB_iPhone3,1_5.0.1_9A405_Restore mới vừa được tạo ra ở màn hình và chọn open:

[IMG]

[IMG]

Bước 16: giờ bắt đầu chọn SHSH trùng với firmware mà bạn cần restore về bằng cách click vào Local, chọn SHSH và click open

[IMG]

Bước 17: giờ là bạn để tool redsn0w tự build bản custom có nhúng SHSH như hình dưới

[IMG]

Sau khi xong bạn có file SHSH như hình và bắt tay vào restore như hướng dẫn bên dưới

[IMG]

=======================================================================

Cách dùng redsn0w jailbreak ios 5.x.x trên nền Window:

CÁC TOOLS CẦN CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI BẮT TAY VÀO LÀM:
+FIRMWARE GỐC + iTOOLS: http://www.idownloadblog.com/iphone-downloads/
+REDSN0W TOOL:
Redsn0w dùng để jailbreak untethered cho ios 5.0.1 cho tất cả các A4 devices, iphone 4S và ipad2:

Bước 18: Giờ bạn mở redsn0w và click jailbreak

[IMG]

Bước 19: giờ bạn kết nối idevices của bạn vào máy tính, tắt idevices, và sau đó click Next

[IMG]

Bước 20: giờ redsn0w sẽ hướng dẫn bạn đưa phone về DFU mode

[IMG]

+ Tay trái nhấn power và giữ 3 giây
+ tay trái vẫn giữ power và tay phải giữ nút home 10 giây
+ tay trái thả nút power và tay phải tiếp tục giữ nút home 15 giây, khi có thông báo bạn đã đưa về DFU thành công thì bạn click next để redsn0w chuẩn bị làm việc

Bước 21: bước này bạn tick chọn cydia để install cydia và cũng là để active cho các máy lock, sau đó click next

[IMG]

Cuối cùng bạn cứ để cho redsn0w làm việc, ko đụng đến máy cho tới khi idevices jailbreak và khởi động lại hoàn tất, lúc đó bạn mới rút cáp ra.

=======================================================================

Cách khắc phục lỗi khi không ghép được SHSH file vào bản custom firmware trên Window7:

Special Thanks to @hoaniphone15, @hiphhh

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*