Bộ Shortcode nên có cho blog của bạn

Nếu bạn đã sử dụng wrordpess thì chắc chắn không còn xa lạ gì với từ “shortcode”, nó là một ứng dụng được giới thiệu trong wordpress ở version 2,5.Ở bài viết này mình không nói về shortcode là gì và chức năng gì, mà Mình chỉ chia sẻ các bạn bộ shortcode mà mình sử dụng.

Đây là demo khi sử dụng :

Shortcode cần thiết cho wordpress blog

Chắc nhìn demo bạn cũng biết được tác dụng nó là gì phải không nhỉ. Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, làm đẹp và làm cho note của bài post bạn nổi bật lên 🙂 (css và code mình kham khảo trong woo framework).

Cài đặt :

Mình đã phát triển nó lên plugin bạn có thể tải tập tin này về và active plugin như các plugin khác mà bạn từng sử dụng.

Download : note-button-shortcode.zip

Còn nếu bạn không thích sử dụng plugin bạn cũng có thể cài đặt nó vào trong theme của bạn. Bạn download nó theo link đây.

Download : shortcode.zip

Cài đặt vào theme wordpress (không muốn sài plugin):

 • Mở file style.css (trong shortcode.zip) copy và paste vào file style.css hay custom.css trong theme của bạn.
 • Copy tất cả các file trong folder images paste vào thư mục images trong theme của bạn.
 • Copy file shorcode.php bỏ vào thư mục “themes/yourthemes/”
 • Cuối cùng mở file “function.php” trong theme của bạn thêm dòng “include (TEMPLATEPATH. ‘/shortcode.php’);”

Và đến đây bạn có thể sử dụng các shortcode này.

Sử dụng :

Với shortcode box type cho bạn lựa chọn : info, download, note, alert, tick.
ví dụ bạn tạo một note :

[box type="note"]Demo Box note[/box]

Kết Quả
Shortcode Box type note
Với Button

Optional arguments:

 • – size: small, large
 • – style: info, alert, tick, download, note
 • – color: custom color (e.g red or #000000)
 • – border: border color (e.g. red or #000000)
 • – text: black (for light color background on button)
 • – class: custom class
 • – link: button link (e.g http://example.com)

Sử dụng : ví dụ bạn gõ

[button style="download"]Demo button download default[/button]

sẽ tạo ra một button download và các thông số khác là default
Button Download
Bạn thể tùy biến theo các option phía trên

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*