Biểu tượng kỳ thú trên xe hơi cổ

Ngoài lịch sử, danh tiếng và số lượng hạn chế còn tới ngày nay, các loại xế cổ còn có một đặc điểm thu hút người hâm mộ nằm ở ngay mũi xe, thứ mà hầu hết các loại xe hiện đại không có.

Cadillac 60 Special by Fleetwood 1940
Cadillac 60 Special by Fleetwood 1940
Cadillac 60 Special by Fleetwood 1940.
Packard Eight Convertible Coupe 1942
Packard Eight Convertible Coupe 1942
Packard Eight Convertible Coupe 1942.
Rolls-Royce Phantom III Labourdette Vutotal Cabriolet 1947
Rolls-Royce Phantom III Labourdette Vutotal Cabriolet 1947
Rolls-Royce Phantom III Labourdette Vutotal Cabriolet 1947.
Rolls-Royce Phantom III Labourdette Vutotal Cabriolet 1947
Rolls-Royce Phantom III Labourdette Vutotal Cabriolet 1947
Duesenberg Model J Murphy Convertible Sedan 1936.
Cadillac Sixty Special Fleetwood Imperial Sedan 1941
Cadillac Sixty Special Fleetwood Imperial Sedan 1941
Cadillac Sixty Special Fleetwood Imperial Sedan 1941.

Biểu tượng kỳ thú trên xe cổ

Pierce Arrow 1601 Sedan 1936
Pierce Arrow 1601 Sedan 1936
Pierce Arrow 1601 Sedan 1936.
Stutz SV16 Monte Carlo Weymann Enclosed 4 cửa đời 1930
Stutz SV16 Monte Carlo Weymann Enclosed 4 cửa đời 1930
Stutz SV16 Monte Carlo Weymann Enclosed 4 cửa đời 1930.
Cadillac V16 Convertible Coupe 1930
Cadillac V16 Convertible Coupe 1930
Cadillac V16 Convertible Coupe 1930.
Lincoln KB 7-Passenger Phaeton 1933
Lincoln KB 7-Passenger Phaeton 1933
Lincoln KB 7-Passenger Phaeton 1933.
Bergholt Streamline 1932
Bergholt Streamline 1932
Bergholt Streamline 1932.
Packard 1929
Packard 1929
Packard 1929.

Buick 1950

Buick 1950
Buick 1950.
Packard 1937
Packard 1937
Packard 1937.
Pontiac cổ.
Pontiac cổ.
Pontiac cổ.
Pontiac cổ.
Plymouth 1938
Plymouth 1938
Plymouth 1938.
Hispano-Suiza H6B Coupe deVille 1924
Hispano-Suiza H6B Coupe deVille 1924
Hispano-Suiza H6B Coupe deVille 1924.

Rambler Custom 1955

Rambler Custom 1955
Rambler Custom 1955.
Dodge sedan 1933
Dodge sedan 1933
Dodge sedan 1933.
Franklin 1931
Franklin 1931
Franklin 1931.
Dodge Royal 1954
Dodge Royal 1954
Dodge Royal 1954.
Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*