Bài 2 : Xây dựng project đầu tiên ‘Hello World’

Như hướng dẫn của chúng tôi ở bài trước, các bạn đã cài đặt thành công Xcode 6 trên môi trường Mac OS X 10.9.3. Hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo một project đơn giản để các bạn dễ dàng hình dung cách thức hoạt động và các thao tác căn bản để phát triển App iOS bằng ngôn ngữ Swift.

Mục tiêu: Xây dựng 1 app trên iphone xuất ra dòng chữ ‘Hello World’

Bước 1 : Tạo file project mới 

Mở Xcode 6 > Chọn Create a new Xcode project

image

Bước 2: Chọn loại dự án 

Vì đây là ứng dụng dành cho iphone nên ta chọn trên cây thư mục iOS > Application.

Với ứng dụng đầu tiên này, bạn chọn Single View Application để bắt đầu dự án với các thành phần căn bản nhất.

image

Bước 3 : Điền thông tin dự án

Ta có 3 thông tin quan trọng cần phải khai báo là

  • Product Name: tên file project, ở đây tôi đặt là “HelloWorld”
  • Language : Swift
  • Devices : iPhone

image

Sau khi bấm Next , bạn đã tạo thành công project HelloWorld. Bạn sẽ thấy bên  cây thư mục ở cột trái một loạt cái file được tạo ra.

image

Ở đây có 2 files chính mà bạn cần phải chú ý

ViewController.swift : đây là nơi để bạn thực hiện viết code

Main.storyboard : đây là nơi để bạn thiết kế giao diện

Với yêu cầu của ứng dụng này chúng ta chỉ thao tác trên 2 files này để thực hiện project, những files còn lại sẽ được đề cập sau.

Bước 4 : Xây dựng giao diện 

Click vào main.storyboard

Kéo thả đối tượng Label ( nằm trong vùng Object Library ở góc dưới bên phải ) vào giao diện chính đang được hiển thị như một màn hình điện thoại. Đối tượng Label này sẽ có nhiệm vụ hiển thị thông điệp mà ta sẽ gửi từ file ViewController qua.

image

 

Như vậy giao diện đã được hoàn thành 

 

Bước 5 : Thực hiện viết code xuất ra thông điệp ‘Hello World’ trên giao diện vừa tạo

image

Với đoạn code trên, tôi đã thực hiện tạo biến tên message và nội dung là ‘Hello World” theo cú pháp :

var message = “Hello World”;

Biến này nằm trong hàm viewDidLoad() nghĩa là sẽ được khởi tạo ngay sau khi giao diện được load lên.

Bây giờ, việc còn lại là làm sao liên kết giữa giao diện và viewcontroller.swift để ta gán nội dung “Hello World” lên label mà chúng ta vừa tạo.

Phương pháp liên kết giữa ViewController.swift và giao diện main.storyboard trong Xcode được thực hiện một cách thần kỳ như sau:

  • Click vào biểu tượng  image trên thanh công cụ ở góc trên bên phải ta sẽ được 2 màn hình một là của main.storyboard một là của viewcontroller.swift

image

  • Thực hiện nhấn phim Ctrl và kéo thả đối tượng Label trên màn hình giao diện main.storyboard qua màn hình viewcontroller.swift. Sau đó một popup hiện lên, ta đặt tên cho nó

image

Bây giờ, trên màn hình ViewController đã hiển thị đối tượng mylabel (Liên kết với Label ta tạo trên giao diện), việc bây giờ chỉ là set giá trị message cho nó là xong. Xem đoạn code bên dưới

image

 

Bấm Run và xem kết quả

image

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*