Bài 1: Cài đặt Mac OS X 10.9.3 và Xcode 6 trên Windows 8/7 dùng Vmware

Yêu cầu trước khi cài đặt :

  • Windows XP, 7, 8 hoặc Linux ( Windows là tốt nhất)
  • Vmware player hoặc Workstation (nên dùng player vì miễn phí)
  • System with Intel VT or AMD equivalent  technology.
  • 30GB-100GB ổ cứng ( 10 GB là đủ , nhưng càng nhiều càng tốt để lưu tài liệu, application)
  • 2GB RAM hoặc hơn càng tốt ( RAM càng nhiều càng tốt, máy mình 8GB RAM nên set 3GB cho máy ảo)

image

 

Mac OS X 10.9 Mavericks
Các bước cài đặt:
1 : Download Apple Mac OS X 10.9 Mavericks Vmware files

2 : Download VMWare player or workstation ( Download->Desktop & End-User Computing)

3: Vào BIOS settings , enable Intel VT (Virtulization technology)

4: Download 7zip, WinRAR or Winzip để giải nén file dowload.

5: Giải nén Mavericks zip file.

6: Cài đặt Vmware workstation/Player

7: Vào folder vừa giải nén chạy file install.cmd

8: Khởi động Vmware.

Xem video.

9. Click Open a Virtual machine

10. Chọn file để chạy máy ảo ( Xem video, vào thư mục IOS vừa giải nén, thấy file .vmdk. Mở nó lên )

11. Edit settings

12. Play your guest operating system

13. Bạn sẽ thấy màn hình đen, Click vào I copied.

14. Tiếp tục, Click OKs

15. Cài đặt OS X

16. Upgrade OSX lên phiên bản 10.9.3

17. Download Xcode 6 beta : here

18. Copy Xcode 6 vào máy ảo Mac OS  và cài đặt

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*