30 Days to the TOEIC Test with CD – Sách Luyện TOEIC Kèm CD


PDF / ISBN: 0768910978 / 2002 / 240 pages / Total Size: 90 MB
This is one of the best TOEFL or TOEIC books I have seen, and the best I have used definitely. There are 30 lessons, and most can be done in 1 hour, or up to 2 if you have a lot of discussion or slow students. It can even be used for advanced students as a brush up and conversation/listening book. The CD’s are good and it contains exercises and explanations for listening, reading, identifying photos, etc.

Đây là một trong những cuốn sách toefl tốt nhất mà mình có được.chắc chắn rằng nó là tốt nhất mà tôi biết.có khoản 30 bài học , và bạn có thể làm trong 1 giờ hoặc là 2 giờ . nếu bạn có ít thời gian ngâm cứu . nó có thể được dùng cho những sinh viên khá và đàm thoại / nghe .đĩa cd rất hay và chứa những bài tập và giải thích, đọc hình ảnh …. vvv.

Chúc anh em vui vẻ!

Link Download tại 321Dzô.Com: (Đang cập nhật)

EBook Tập 01 :  Down-321Dzô.Com

CD Phần 01 : Down-321Dzô.Com

EBook Tập 02 : Down-321Dzô.Com

CD Phần 02 : Down-321Dzô.Com

Tags: , , , ,
Subscribe to Comments RSS Feed in this post

2 Responses

  1. Pingback: Jun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*