[Download] Phim Tân Tam Quốc Chí [2010] – Tập 95/95

Link download phim (Cập nhật liên tục hàng ngày: 95/95Tập):

XEM PHIM TRỰC TUYẾN NHẤN VÀO ĐÂY : TÂN TAM QUỐC CHÍ 2010

MF

Tập 1 : Part 1 | Part 2
Tập 2 : Part 1 | Part 2
Tập 3 : Part 1 | Part 2

Tập 4 : Part 1 | Part 2
Tập 5 : Part 1 | Part 2
Tập 6 : Part 1 | Part 2
Tập 7 : Part
Tập 8 : Part
Tập 9 : Part
Tập 10 : Part

Tập 11 : Part
Tập 12 : Part
Tập 13 : Part
Tập 14 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 15 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 16 : Part 1 | Part 2

Tập 17 : Part 1 | Part 2
Tập 18 : Part
Tập 19 : Part
Tập 20 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Tập 21 : Part
Tập 22 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 23 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 24 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 25 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 26 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 27 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 28 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 29 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 30 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Tập 31 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 32 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 33 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 34 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 35 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 36 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 37 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 38 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 39 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 40 : 321Dzô.Com >> Download

Tập 41 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 42 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 43 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 44 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 45 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 46 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 47 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 48 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 49 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 50 : 321Dzô.Com >> Download

Tập 51 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 52 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 53 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 54 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 55 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 56 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 57 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 58 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 59 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 60 : 321Dzô.Com >> Download


Tập 61 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 62 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 63 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 64 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 65 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 66 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 67 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 68 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 69 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 70 : 321Dzô.Com >> Download

Tập 71 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 72 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 73 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 74 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 75 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 76 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 77 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 78 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 79 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 80 :
321Dzô.Com >> Download

Tập 81 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 82 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 83 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 84 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 85 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 86 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 87 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 88 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 89 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 90 :
321Dzô.Com >> Download

Tập 91 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 92 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 93 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 94 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 95 : 321Dzô.Com >> Download

MU

Tập 1 : http://www.megaupload.com/?d=9R5ULRZC
Tập 2 : http://www.megaupload.com/?d=ORXYNA2D
Tập 3 : http://www.megaupload.com/?d=V4D53YRZ
Tập 4 : http://www.megaupload.com/?d=AQAFYO55
Tập 5 : http://www.megaupload.com/?d=P05HS1BC
Tập 6 : http://www.megaupload.com/?d=B972XERN
Tập 7 : http://www.megaupload.com/?d=AKQ4M9PQ
Tập 8 : http://www.megaupload.com/?d=EIGETCW1
Tập 9 : http://www.megaupload.com/?d=40OLVF8A
Tập 10 : http://www.megaupload.com/?d=IZK710KZ

Tập 11 : http://www.megaupload.com/?d=7W8YHQSK
Tập 12 : http://www.megaupload.com/?d=R0P5KHPC
Tập 13 : http://www.megaupload.com/?d=IVTGXYSZ
Tập 14 : http://www.megaupload.com/?d=O1IM8OOI
Tập 15 : http://www.megaupload.com/?d=3XS5EC8E
Tập 16 : http://www.megaupload.com/?d=LWKTVSAJ
Tập 17 : http://www.megaupload.com/?d=CNZWZ1HD
Tập 18 : http://www.megaupload.com/?d=839ID1AZ
Tập 19 : http://www.megaupload.com/?d=M9TVG2QF
Tập 20 : http://www.megaupload.com/?d=1VIV95L9

Tập 21 : http://www.megaupload.com/?d=X3GJA5Q0
Tập 22 : http://www.megaupload.com/?d=HCFDHH6O
Tập 23 : http://www.megaupload.com/?d=NLZ824ZB
Tập 24 : http://www.megaupload.com/?d=CFEB9JQF
Tập 25 : http://www.megaupload.com/?d=T1XTZGFZ
Tập 25 : http://www.megaupload.com/?d=T1XTZGFZ
Tập 26 : http://www.megaupload.com/?d=NG4565VF
Tập 27 : http://www.megaupload.com/?d=7UF0O66T
Tập 28 : http://www.megaupload.com/?d=7BT50KNB
Tập 29 : http://www.megaupload.com/?d=P2JQ880R
Tập 30 : http://www.megaupload.com/?d=HLSDT9FN

Tập 31 : http://www.megaupload.com/?d=S6XSGVG0
Tập 32 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 33 : http://www.megaupload.com/?d=HGO5NM53
Tập 34 : http://www.megaupload.com/?d=PD9D29U5
Tập 35 : http://www.megaupload.com/?d=2UH00SNA
Tập 36 : http://www.megaupload.com/?d=FK0NT60B
Tập 37 : http://www.megaupload.com/?d=PBX048QR
Tập 38 : http://www.megaupload.com/?d=EJIT714R
Tập 39 : http://www.megaupload.com/?d=B7OB1ZS6
Tập 40 : http://www.megaupload.com/?d=EO0VN1TO

Tập 41 : http://www.megaupload.com/?d=6EO0XNBY
Tập 42 : http://www.megaupload.com/?d=78W77FCW
Tập 43 : http://www.megaupload.com/?d=IFYPKQV4
Tập 44 : http://www.megaupload.com/?d=WV5C76VB
Tập 45 : http://www.megaupload.com/?d=I3ZXA2DL
Tập 46 : http://www.megaupload.com/?d=7S62FPY8
Tập 47 : http://www.megaupload.com/?d=4N7NYSHB
Tập 48 : http://www.megaupload.com/?d=XA4EWN9X
Tập 49 : http://www.megaupload.com/?d=8FTH9G1C
Tập 50 : http://www.megaupload.com/?d=PC6A1KGB

Tập 51 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 52 : http://www.megaupload.com/?d=5UR9FXJC
Tập 53 : http://www.megaupload.com/?d=DFB4UHM5
Tập 54 : http://www.megaupload.com/?d=M74AIXDA
Tập 55 : http://www.megaupload.com/?d=EU291S5I
Tập 56 : http://www.megaupload.com/?d=782DFDF6
Tập 57 : http://www.megaupload.com/?d=GW6X98IJ
Tập 58 : http://www.megaupload.com/?d=1UOLCQ9T
Tập 59 : http://www.megaupload.com/?d=AT0LLSJS
Tập 60 :
321Dzô.Com >> Download

Tập 61 : http://www.megaupload.com/?d=NJ1L31R7
Tập 62 : http://www.megaupload.com/?d=BM79U63H
Tập 63 : http://www.megaupload.com/?d=1A8Q8E6I
Tập 64 : http://www.megaupload.com/?d=UA2D4OYT
Tập 65 : http://www.megaupload.com/?d=4UVMFKPR
Tập 66 : http://www.megaupload.com/?d=W36OON0I
Tập 67 : http://www.megaupload.com/?d=ZOJLB1ED
Tập 68 : http://www.megaupload.com/?d=IMCS84Z6
Tập 69 : http://www.megaupload.com/?d=CVX74QR
Tập 70 : http://www.megaupload.com/?d=3U66SC0Q

Tập 71 : http://www.megaupload.com/?d=LYPQ25J7
Tập 72 : http://www.megaupload.com/?d=LZ570BNJ
Tập 73 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 74 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 75 : http://www.megaupload.com/?d=MU06BFLF
Tập 76 : http://www.megaupload.com/?d=DEFWYQC7
Tập 77 : http://www.megaupload.com/?d=4CL9VKON
Tập 78 : http://www.megaupload.com/?d=X7MS3QRH
Tập 79 : http://www.megaupload.com/?d=T5N0XM28
Tập 80 : http://www.megaupload.com/?d=85OILGVB

Tập 81 : http://www.megaupload.com/?d=8ACNYI0H
Tập 82 : http://www.megaupload.com/?d=5CU1OXO6
Tập 83 : http://www.megaupload.com/?d=21Q7RUQM
Tập 84 : http://www.megaupload.com/?d=GB9Q4AM0
Tập 85 : http://www.megaupload.com/?d=2UNQ9IK7
Tập 86 : http://www.megaupload.com/?d=XLZFTBHQ
Tập 87 : http://www.megaupload.com/?d=CMGNV2IV
Tập 88 : http://www.megaupload.com/?d=RVR88OX5
Tập 89 : http://www.megaupload.com/?d=U0TREQIS
Tập 90 : http://www.megaupload.com/?d=Y8I011GU

Tập 91 : http://www.megaupload.com/?d=LCUGQQFF
Tập 92 : http://www.megaupload.com/?d=J0Y7C64C
Tập 93 : http://www.megaupload.com/?d=2DX0NBYZ
Tập 94 : http://www.megaupload.com/?d=N5GD73B0
Tập 95 : http://www.megaupload.com/?d=LA7Z1TNX

XEM PHIM TRỰC TUYẾN NHẤN VÀO ĐÂY : TÂN TAM QUỐC CHÍ 2010

Phụ đề Tiếng Việt :

Link Down Phụ Đề Từ Tập 01 đến Tập 20 : 321Dzô.Com – Link MF
Link Down Phụ Đề Từ Tập 21 đến
Tập 30 : 321Dzô.Com – Link MF
Link Down Phụ Đề Từ Tập 31 đến
Tập 40 : 321Dzô.Com – Link MF
Link Down Phụ Đề Từ Tập 41 đến Tập 50 : 321Dzô.Com – Link MF
Link Down Phụ Đề Từ Tập 51 đến Tập 60 : 321Dzô.Com – Link MF
Link Down Phụ Đề Từ Tập 61 đến Tập 70 : 321Dzô.Com – Link MF
Link Down Phụ Đề Từ Tập 71 đến Tập 80 : 321Dzô.Com – Link MF
Link Down Phụ Đề Từ Tập 81 đến Tập 90 : 321Dzô.Com – Link MF
Link Down Phụ Đề Từ Tập 91 đến Tập 95 : 321Dzô.Com – Link MF

Tập 71 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 72 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 73 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 74 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 75 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 76 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 77 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 78 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 79 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 80 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 81 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 82 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 83 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 84 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 85 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 86 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 87 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 88 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 89 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 90 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 91 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 92 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 93 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 94 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 95 : 321Dzô.Com – Link MF (End!)

Bộ phim truyền hình dài 95 tập do Trung tâm sản xuất truyền hình Đại học Báo chí và Truyền thông Trung Quốc khởi xướng, hoàn thành với sự kết hợp của nhiều đơn vị điện ảnh có tiếng của Trung Quốc, lấy đề tài từ bộ tiểu thuyết kinh điển Tam Quốc diễn nghĩa và cuốn sử ký Tam Quốc chí.

AnhTrang.Org

Bộ phim được xem như “con cưng” của Tổng cục truyền thông Trung Quốc, bắt đầu viết kịch bản từ năm 2004, qua 5 lần chỉnh sửa, chính thức bấm máy vào tháng 9/2008, và sẽ phát sóng lần đầu ở cả Trung Quốc và Nhật Bản vào đầu tháng 5 này. Bộ phim quy tụ lực lượng diễn viên hùng hậu với dàn sao đến từ cả Trung Quốc đại lục, Hongkong và Đài Loan với kinh phí đầu tư khổng lồ.

AnhTrang.Org

Tam Quốc thông qua thuật lại quá trình từ cuối đời Đông Hán quần hùng cát cứ đến khi thiên hạ quy về nhà Tấn, thể hiện tư tưởng triết học nhân văn, sách lược quân sự, chính trị,… Phim lấy 6 nhân vật trung tâm là Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Chu Du và Tư Mã Ý, bên cạnh đó là tuyến nhân vật chính và phụ đông đảo: Lã Bố, Đổng Trác, Vương Doãn, Viên Thiệu, Tôn Sách, Lục Tuần…

AnhTrang.Org
Chu Du – Tiểu Kiều nồng thắm

Ngoài trục chính là quá trình hình thành, phát triển thế chân vạc giữa 3 nước Ngụy, Thục, Ngô, bộ phim lần này còn khai thác những tuyến phụ, như tranh giành ngôi thứ trong gia đình họ Tào, rắc rối tình ái giữa Tào Phi, Tào Thực và nàng Chân Phi, bất đồng về chiến lược giữa Gia Cát Lượng và Lưu Bị, mâu thuẫn giữa Chu Du và Tôn Quyền… để tăng tính hấp dẫn cho bộ phim.

THÔNG TIN THÊM VỀ PHIM : XEM TẠI ĐÂY

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Comments

 1. […] phản hồi » TỪ NGÀY 15/07 : LINK DOWNLOAD SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT Ở TRANG TÂN TAM QUỐC CHÍ 2010 (SẼ KHÔNG CẬP NHẬT Ở TRANG NÀY […]

 2. Dung Pham says:

  Hi!BQT co the cho bit sub tap tiep theo bao jo thi up hok?Thanks!Chuc BQT lam an phat dat!

 3. Pa says:

  Wa trang khác để down thật quá tốt..mong sub tập tiếp…..Chú 321dzo ngày càng phát triển.Em ủng hộ hết mình.

 4. Uiiii…. Sao up nhầm hết rùi kìa…..

 5. Sau 1 thời gian vắng bóng, hi vọng 321Dzo.com luyện được nhìu đòn thế mới. Chúc mừng….

 6. papa says:

  Thanks for sub….

 7. Scofield says:

  Thanks so much ;)

 8. Scofield says:

  À sao mấy hôm trước trang mình ko vào dc vậy ? Ko lẽ máy mình có vấn đề hay trang bị lỗi vậy admin ?

  1. 321Dzô.Com says:

   À sao mấy hôm trước trang mình ko vào dc vậy ? Ko lẽ máy mình có vấn đề hay trang bị lỗi vậy admin ?

   Mấy ngày trước do sự cố của nhà cung cấp Domain nên xảy ra lỗi không vào được trang web 321dzo.com. Do là rơi vào ngày Chủ Nhật nghỉ việc nữa nên sự cố phải chờ đến 2 ngày mới khắc phục được.
   Không phải do lỗi máy của bạn đâu….

   Cám ơn sư quan tâm và ủng hộ của các bạn.

 9. bobbie says:

  Sub của trang mình chậm quá ! Toàn sau sub của subscene.com. Cứ chậm 1 đến 2 ngày, cứ nhỏ giọt thế này thì ít người download lắm ! Tốc độ dịch nhanh hơn mà để hdhieu lên ngôi phí quá !

  1. 321Dzô.Com says:

   Sub của trang mình chậm quá ! Toàn sau sub của subscene.com. Cứ chậm 1 đến 2 ngày, cứ nhỏ giọt thế này thì ít người download lắm ! Tốc độ dịch nhanh hơn mà để hdhieu lên ngôi phí quá !

   Cám ơn ý kiến của bạn Bobbie.
   Tại do mấy nay BQT hơi bận nên ko thể cập nhật liên tục được.
   Mình sẽ dành tặng cho Bobbie và các bạn yêu thích 321Dzô.Com Tập 78 của phim. Sớm hơn tất cả các website trên mạng.

   Chúc các bạn giải trí vui vẻ.

 10. Scofield says:

  Uhm, làm mình nhớ Admin và phim chết đi được Lol. Phải qua trang khác xem :(, chúc ban quản trị 321Dzo luôn thành công và dồi dào sức khoẻ :D

 11. Scofield says:

  Wow ! Amazing , có tới tập 78 rồi cơ đấy. Yêu admin quá :X

 12. rat_vn says:

  chờ sub từng giờ lun!!!!

 13. Asus says:

  sub 81, 82 sao lai do`i pass . Da~ share thi` share cho trot, la`m vay nguoi ta cuoi cho :)

 14. Thảo says:

  Pass tập 81 và 82 của films Tân tam quốc là gì vậy adim

 15. giacat_tiensinh says:

  unlock sub t81+82 đi bạn ơi moi người đều nóng lòng chờ sub mà thế này thì khó qua ;))

 16. lovexinh says:

  bác admin ơi, sao tập 81, 82 đặt pass ở mediafire thế. Pass là gì vậy bác

 17. nguoiquanho says:

  Banj cho bit pass unlock voi nao??? Thanks

 18. Nguyen Tuy phong says:

  Pass de download tap 81 va 82 la gi the admin oi?

 19. Phan Thanh Hoang says:

  pass cua sub tap 81, 82 ?????

 20. Ga Che says:

  Cho e hoi pass unlock sub 81 82 la gi zj ah?

 21. thanhlong98 says:

  Chào 321dzo.com
  sao sub 81 va 82 của tam quốc lại đòi pass
  vậy làm sao tải về xem được
  mình có sớm nhưng lại có khóa sub thi anh em cũng chịu thua rồi
  Giúp free cho anh em với.
  cám ơn 321dzo nhiều.

 22. whocare says:

  sao dow sub 81,82 hoai pass la gi vay???

 23. @ says:

  Xin hỏi pass down 81 82 là gì

 24. Thong Nhat says:

  Admin cho biết pass của mấy cái sub mới với, hình như mấy sub cũ không đặt pass mà sub mới admin đặt pass trong mediafire

 25. iGo says:

  Pass của sub tập 81 82 là gì đấy anh admin ơi, thèm quá :((

 26. vitmiengrong says:

  Sub 81 . 82 doi pass nửa kìa …. cho mình cái pass đi …
  làm ơn … di mà

 27. No Pass says:

  hơi, post link mà ko có pass :(

 28. Scofield says:

  Hix sao Sub Việt 81, 82 yêu cầu pass vậy Admin ?

 29. Tam Quoc Hay Qua says:

  Sub 81, 82 sao đặt pass vậy? Có thật đã ra 2 sub đó chưa? Mình lên http://subscene.com/Three-Kingdoms-San-Guo-Complete-Series/subtitles-82638.aspx mà cũng không thấy. Đừng “dùng kế” với anh em nhé admin?

 30. Nguyen Nam says:

  sao ko cho pass vậy BQT

 31. Khổng Minh says:

  Mình cũng đã kiểm tra trên http://…] (đây nơi up sub sớm nhất) cũng chỉ mới ra sub 80. Vậy là admin dùng mẹo đặt pass để làm kế hoãn binh rồi!

  Admin : Bạn sang thử bên đó xem có Sub chưa hay là copy lại ở bên đây!

 32. herodonga says:

  sub 81 82 cần pass ah admin ơi. chi pass cho anh em down với xem đang hay!!!!!

 33. Khổng Minh says:

  cho link mà không cho pass thế này thì chắc j đã xong phụ đề! chắc để lên để câu khách thôi đây

 34. Hihi says:

  sao lai dat pass the admin hix

 35. ktpdl says:

  adim này kỳ nha hỏi không trả lời , lại còn empty câu hỏi luôn??????????????????????????

 36. LuuBi says:

  Chac day la chiu cau khach ay ma!!! De cho fan Tam Quoc Them nho dai! Ac qua!

 37. Muziker says:

  Chưa có sub sao chơi kỳ vậy. Đặt pass. Nản quá.

 38. Nguyễn mạnh Cường says:

  Bnạ ơi pass sub tậo 81-82 là gì vậy :(

 39. 321Dzô.Com says:

  Chào tất cả các bạn,

  Pass tập 81 đã được Remove.
  Mình nhận được rất nhiều phản hồi của các bạn về vấn đề Pass. Mình cũng xin các bạn thông cảm đây không phải là kế gì cả. Subscene cũng phải up sau mình thôi.

  Mình không muốn up trước hay sau Subscene gì. Phần lớn là do mình không có nhiều thời gian rảnh để up liên tục hay lấy vị trí up đầu tiên. Có nhiều bạn biết Sub mình đã có đến tập nào và mình đã gửi riêng cho một số người ko có điều kiện online liên tục coi trước. Mình mong rằng các bạn hãy xem từ từ từng tập một mới thấy cái hay và thú vị của nó. Phải có chờ sub thì khi xem càng thấy hay hơn nữa.

  Qua đây mong các bạn ủng hộ website mình. Dạo gần đây do lượng truy cập nhiều nên Website phải nâng cấp liên tục. Mong các bạn click vào banner quảng cáo để ủng hộ. Giúp 321Dzô.Com có thêm kinh phí nâng cấp Host tốt hơn nữa.

  Bây giờ mới online để Duyệt Comment chứ ko phải mình Del Comment. Với lại có nhiều comment hỏi pass giống nhau nên mình xin phép xóa các comment này. Tránh làm cho load chậm. Cảm ơn các bạn đã comment. Qua số lượng comment mình cũng biết được sự quan tâm của các bạn với Phim là rất nhiều.

  Các bạn yên tâm coi xong tập 81, tập 82 sẽ được Remove pass. Nhân tiện cho cám ơn một số bạn (giacat_tiensinh, Mrsonhp91, lieuliau…) đã up lại Sub lên Subscene mong các bạn giữ lại dòng về 321Dzô.Com.

  Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã nhắn tin.

 40. rat_vn says:

  Sub 81 down được rồi! Thanks admin!

 41. TimTran says:

  There is also a password on episode 82. Hope you can remove it. Thanks a lot!

 42. vitmiengrong says:

  tập 82 van con pass kìa admin ơi

 43. Fan Tam Quốc says:

  bao h thì remove pass tập 82 vậy bạn

 44. Kid says:

  Mình có ý kiến thế này. Nếu như đã đặt pass cho sub thì admin đừng update lên trang web làm chi. Mất công anh em vô thấy sub mà down ko được, chỉ thêm ức chế.
  Tốt nhất cứ làm như trước đây, khi nào chia sẻ sub thì hãy update tại topic này để mọi người down là được rùi.

  Thân ái!

  Admin : Cảm ơn ý kiến của bạn. Do hôm nay người khác Post bài nên mới làm khác mọi khi. Mình sẽ update liên tục. Không để các bạn chờ lâu như trước kia đâu!

 45. Akai says:

  sao vẫn chưa bỏ pass tập 82 vậy admin, ngồi chờ tứ poss lúc 23.56 đến giờ rùi…..hic

 46. asinrobin says:

  Trước hết, xin chân thành cám ơn 321Dzo đã làm sub cho a e xem. Nhưng mình vẫn kô hiểu vấn đề 321Dzo đưa ra:
  – Kô có thời gian mà còn có thể up lên mediafire rồi đặt pass, như thế chẳng khác gì chỉ up lên mà kô có pass (đặt pass còn mất thêm công đoạn set pass).

  Admin : Do bạn không hiểu rõ về cách làm việc của 321Dzô, 1 người up sub lên MF nhưng chưa update bài lên cho các bạn vào lúc đó. Do up sub lên sớm và hàng loạt cho đỡ mất thời gian nay post 1 tập mai post 1 tập nên có một số người biết được đã vào phần Share Folder down về bỏ lên web của mình mà con xóa hết các thông tin của 321Dzô, thay thông tin web mình vào. Làm 321Dzo thấy khó chịu. Nên đã chọn hình thức set pass để update tập nào sẽ remove pass tập đó. Với lại chủ yếu chúng tôi chỉ rảnh vào buổi tối ban ngày phải đi học, đi làm. Ngoài ra còn quản lý nhiều website khác nữa. Nên ai rảnh lúc nào thì làm công việc của mình.

  Như vậy, lý do đó mà 321Dzo đưa ra là không hợp lý. Mình chỉ mong nếu có tập nào up được cho a e xem, thì a e quý tập đó, cảm ơn chân thành 321Dzo tập đó, mỗi ngày xem 1 tập cũng được, thì chỉ cần up tập đó, đừng làm a e mòi mỏi đợi chờ thế, như kiểu bị lừa. Như thế sẽ có 2 cái hại:
  1. Fan cảm thấy bị lừa dối.
  2. Từ cảm giác ức chế của fan, sẽ kô tránh khỏi có suy nghĩ tiêu cực về 321Dzo. Tức là sẽ kô có lợi cho 321Dzo.
  Admin : Bữa giờ mình nói mỗi ngày up 1 tập nhưng bạn xem lại là mỗi ngày up còn nhiều hơn 2 tập. Thật sự mình nghĩ up nhiều quá sẽ làm các bạn bão hòa. Không còn hứng thú với phim. Phim trên TV vì sao môi ngày chỉ chiếu 1 tập? Đó cũng là lý do đó. Up lên tất cả, các bạn coi 3-4 ngày xong rồi sao còn thích phim nữa không?

  Và sẽ có 3 cái lợi:
  1. Fan sẽ cảm thấy rất trân trọng công sức của 321Dzo.
  2. Một khi cảm kích trước công sức của 321Dzo, đền đáp bằng cách nhấn quảng cáo, chỉ là chuyện nhỏ. Mỗi người một vài lần, sẽ trở thành rất nhiều lần. Tức là càng có lợi cho 321Dzo.
  3. Từ cái lợi của 321Dzo, website ta sẽ có động lực hơn để share sub cho mọi người. Có lợi cả đôi bên.
  Admin : Chân thành cảm ơn thiện ý của bạn và Cảm ơn những ai đã ủng hộ 321Dzô.Com. Việc ủng hộ 321Dzô thì chúng tôi cũng mong xuất phát từ thiện ý của các bạn, nếu các bạn thấy web hay, 321Dzo đáng được nhận 1 click của các bạn thì các bạn có thể click, không mất nhiều thời gian. Và cũng là động viên cho 321Dzô phát triển mở rộng website. 321Dzô muốn xuất phát từ thiện ý của các bạn không cố ý ép các bạn (mà cũng không thể ép được!)
  Cuối cùng, chân thành cám ơn công sức 321Dzo bỏ ra vì a e hâm mộ Tam quốc. Mong 321Dzo sức khỏe, thành công.
  Admin : Mình cũng là 1 Fan của Tam Quốc Chí, đã xem nhừ phiên bản cũ và thuộc tất cả các nhân vật kể cả các nhân vật ở phiên bản này ít nhắc đến. Nếu các bạn thích xem lại phiên bản cũ xin gửi mail về admin@321dzo.com số lượng nhiều mình sẽ up lên cho các bạn. Phiên bản mới này mình cũng xem từng tập và tiến độ cũng như các bạn thôi.

 47. Bao Bị says:

  admin ơi cho pass sub 82 đi.

 48. akaile says:

  admin làm ơn cho pass sub 82 đi, đang gây cấn

 49. djhahe says:

  ủng hộ cách up của 321dzo. Up hết 1 lượt xem nhàm lắm chỉ muốn tua qua nhanh để xem tiếp. Mỗi ngày 1 tập là đủ, như chúng ta xem trên truyền hình thôi. thank 321dzo

 50. kinxvn says:

  sao các bạn dở thế sub của 321dzo lẫn của mhd-hdhieu đều là của Simba nhìu bạn cứ nói cảm ơn làm sub hì 2 trang lấy của Simba mà ko nói cũng hơi kỳ nhưng cũng thank vì bạn đã rip ra có ji các bạn ra mua đĩa thì bít !!

 51. Akai says:

  remove pass tập 82 đi Admin ơi……..

 52. Khổng Minh says:

  Mình sẽ ủng hộ 321dzo bằng cách down được sub nào thì mình sẽ click vào banner quảng cáo ít nhất là 5click. Mong các bạn có sub mới nhiều!

 53. kinxvn says:

  bạn admin ơi tại sao ko duyệt comment của mình , minh chỉ nói sự thật thôi ‘
  Thứ 1 : Sub này bạn rip ra từ đĩa Simba (nhưng mình cũng ko chê trách gì)
  Thứ 2 : một số bạn ko hỉu cứ lấy sub bạn ra mà so sánh hay chê DAN cũng ko hay gì
  mình cũng cảm ơn bạn đã rip sub ra cho bạn bè coi nhưng bạn ko nên để một vài bạn hiểu lầm cứ chê wa chê lại những chỗ khác thanks bạn có gi bạn cứ giải thích hoặc comment lại chỗ mình sai , mình sẽ tiếp thu :D

 54. vitaminb says:

  up từng tập 1 hay hơn, các bạn cho mình xin pass để download từ mediafire về với ??

 55. thanhlong98 says:

  sao sub 82 vào mediafire thì được nhưng down thì không được gì hết
  nó có báo là file bị lỗi đó admin ơi.
  Xem lại dùm anh em, cám ơn 321Dzo rất nhiều.

  Admin : Bạn kiểm tra lại thử xem. Mình đã Test Down OK. Chắc bạn nhầm lẫn gì rồi.

 56. Khổng Minh says:

  Sub 82 đã gỡ pass rồi anh em ơi! Thanks admin!

 57. rat_vn says:

  thanks admin! down được sub82 rồi

 58. Khổng Minh says:

  83,84,85… đi admin ơi!

 59. Vitmiengrong says:

  to be continue ,,,,,,,,, plesss

 60. Bot Bobo says:

  Sao part 3 của tập 22 tớ hông down về được?

 61. Khổng Minh says:

  sao từ hôm qua đến nay không thấy ra sub 83 84.. nữa nhỉ

 62. Bot Bobo says:

  Uh, hi vọng sớm có sub 83 và 84

 63. Muziker says:

  Sốt ruột quá. Chả thấ 83 đâu cả. Có khi ra 1 phát đến 95 cũng nên.
  hè hé

  Admin: Hôm nay do bận chuyển đổi Host nên ko post kịp cho mọi người. 321 Post tiếp 3 tập là 83, 84 và 85.

  Hiện tại mọi người đang chạy trên Host phụ nên hơi chậm mong mọi người thông cảm và ủng hộ 321Dzô.Com
  Chúc mọi người xem phim vui vẻ!

 64. Khổng Minh says:

  Hoan hô admin mấy hôm nay em chờ đợi sốt cả ruột. Em luôn mở trang này của 321dzo nhưng hôm nay mới thấy có sub mới. Thanks admin – anh đừng bận nữa nhe. Cố up sub nhanh cho anh em xem.

 65. sinobi92 says:

  Hoan hô các huynh làm sub, chờ vài ngày sốt ruột vậy mà sau 1 đêm ra lun 3 tập, các huynh ăn đứt bọn hd rồi

 66. rat_vn says:

  thanks 321dzo

 67. Akai says:

  tks admin, tiếp tục phát huy nhé

  Admin : Phim đang hay, đang hồi hấp dẫn….. Không thể dừng!
  Update tiếp tập 86 cho mọi người. Mong mọi người ủng hộ.

  Chúc các bạn xem phim vui vẻ!

 68. Khổng Minh says:

  Sao mình vào mediafile down không được sub 86?

 69. Quanyu says:

  Update tiep sub cua tap 87 di admin oi. http://321dzo.com muon nam

 70. Akai says:

  tới luôn admin ơi, thừa thắng xông lên chiến 87-88-89-90 luôn đee :D

 71. Kid says:

  Cho mình hỏi khi nào có tập 87 vậy admin? Thanks!

 72. akaile says:

  Akai là thèn nào thế, sao lấy biệt danh của ta

 73. tram3012 says:

  Thật tuyệt vời. Nhờ có bạn mà mọi người mới được thưởng thức những bộ phim hot như thế này. Rất biết ơn bạn. Chúc bạn vui khỏe

 74. thuongkaka says:

  Sao o ben [….] da co tap 87 ma anh hok dua len day zay?zan co pass nua ?hjc? giau anh em phai hok

  Admin: Phim đang đến hồi hay và gay cấn nhất mà! Sẽ ra mắt sớm thôi!………… :D

 75. thuongkaka says:

  web nay co phim bong bong mua he hok anah admin

  Admin:
  Bạn cần Phim Download hay là Xem online?
  Link Down sẽ được cập nhật trên 321Dzô.Com
  Link xem online sẽ được cập nhật trên Clip.321Dzô.Com

 76. giao tran says:

  admin ui khi nao moi co sub 87 the :(

 77. người hâm mộ says:

  rất cảm ơn 321zo.com đã bỏ công sức giúp anh em xem bô phim hay thế này , từng ngày chờ sub update , thank

 78. kennyD says:

  Phim đang gay cấn và hấp dẫn quá….Bác admin chịu khó update sub giúp ae thuởng thức những tập cuối cùng của bộ phim cái :D

 79. Scofield says:

  Hix, ghiền quá rồi ! Xem 87 trước ko Sub luôn vậy \:D/

  Admin : Đã Update tập tiếp theo 87.
  Ngày hôm nay Host bị hết BandWidth nên lại phải chuyển sang host này. Mọi người vui lòng nhập User và Pass là : @321 để vào web nha.
  Mong mọi người ủng hộ website.

  Chúc các bạn xem phim vui vẻ.

 80. Triệu Vân says:

  cám ơn admin đã post tập tiếp theo. hoan hô 321dzo.com đúng là web site có phụ đề sớm nhất chờ từ sáng tới giờ.
  Mình vừa click vào mấy cái banner quảng cáo ở trên để ủng hộ. mọi người cũng ủng hộ để admin có thêm kinh phí để có tiếp các phụ đề sau. Cũng như là trả công admin làm sub.

  Có qua có lại 2 bên đều vui vẻ cả. Click nhiều vào admin vui post thêm mấy tập nữa xem cho đã :D

  Admin: Cám ơn bạn đã ủng hộ!

 81. Scofield says:

  Cám ơn admin nhiều nhiều :D

 82. Zhao Yun says:

  hix Triệu Tử Long chết rồi, hết hứng coi rồi :(

 83. Scofield says:

  Wow 90 rồi ! Quá đỉnh , mình là nữ mình xin cưới admin ngay :)). Tiếc quá, mình là Gay :-s

 84. Scofield says:

  Xem tập 89 lúc Tư Mã Ý thua trí Gia Cát Lượng nói câu này buồn cười quá : Thế gian lại có kiểu câu cá thế này sao ? Mồi ở bên Võ Đô , lại có thêm cái cần câu ở đại danh nữa à =))

 85. giao tran says:

  anh admin pass down ep90 là gì vậy?

 86. Scofield says:

  Cho mình hỏi tập 90 khi nào thì Remove pass để canh xem ạ :D

 87. johnvl01 says:

  sub tap 90 pass unclock la gj vay ?

 88. saxsaxsad says:

  pass bản sub tập 90 là j vậy nhỉ

 89. Mrsonhp91 says:

  321dzo chơi mưu cuả Gia Cát Khổng Minh à nhử mồi tập 90 ở web 321dzo.com nhưng mà lại có phục binh ở mediafire không ai down được :D.Dù sao cung đã lưà được rất nhiều cá vô web 321dzo.com trong đó có cả mình cũng bị cắn câu.Thanks 321dzo.com

 90. buianhtuan says:

  sao sup tap 90 doi pass vay anh admin?

 91. Khổng Minh says:

  thỉnh thoảng lại có tập đặt pass xem ức hết cả chế

 92. sao choi says:

  pass 90 đeeeeeee

 93. Khổng Minh says:

  Ôi ôi …!!!! Hay quá!!! Có đến tập 90 rồi! Thanhk 321dzo nhiều nhe!

 94. Nguyen Hoang Tung says:

  cảm ơn web rất nhiều! Thanks so much!

 95. Scofield says:

  Like comment của bạn Mrsonhp91 :)), 321Dzo cũng xuất chiêu rồi !

 96. Scofield says:

  Ồ dè ! có tập 90 rồi, nhờ mình thức cả đêm nhấp vào Banner quảng cáo ấy hehe, nhờ thế admin mới unlock pass hí hí

  Admin : Tuy được Khổng Minh bày kế nhưng do quân đông mà Lương Thảo thì ít. Đại quân khó mà có thể đại tấn công vào Trường An – Lạc Dương được.

  Mong mọi người ủng hộ Quân Lương để Đại Quân mau chóng tiến đánh hạ Tư Mã Ý……….
  Thanks Mọi Người !
  :D :D :D :D :D

 97. Henry says:

  Truoc het cam on admin het minh.

  Xin hoi khi nao phu de tap 90-95 ra vay? Thank

  Admin : Bạn chú ý theo dõi ở đây sẽ có Phụ đề ra thường xuyên. Chủ trương của mình là 1 ngày một tập phục vụ mọi người. Chỉ còn 5 tập nữa thôi mọi người cũng đừng nôn nóng gì nhiều. Những tập sau này chủ yếu là cuộc so tài cao thấp giữa Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý, không kém phần thú vị.

 98. Cuongx says:

  Vậy là đã đến tập 90, chúng ta đã cùng nhau đi gần hết một đoạn đường, suốt 90 tập, niềm vui có, mong chờ có, hạnh phúc có, khắc khoải cũng có, và đôi lúc có cả bực mình… nhưng tất cả những điều đó đều là những cảm xúc chân thật của chúng ta dành cho bộ phim này.
  Chỉ còn vài ngày nữa thôi là kết thúc, chúng ta sẽ không còn có được cảm giác chờ đợi, trong ngóng, một ngày vào diễn đàn 3,4 lần để xem có phụ đề mới chưa, rồi những đêm thức xem phim tận 2,3 giờ sáng mà vẫn chưa muốn dừng lại vì đang đến hồi gay cấn… Vậy mà, chỉ vài ngày nữa thôi là chúng ta sẽ không còn có được cảm giác đó. Vẫn biết rằng cuộc vui nào thì cũng đến hồi kết thúc, nhưng sao thấy buồn quá, trống trải quá…
  Xin cảm ơn tất cả những người dịch sub, chỉnh sửa sub và up sub cho mọi người thưởng thức :
  – Điện ảnh.net
  – Zenko
  – Simba DVD
  – 321dzo.com
  – mhd-hdhieu.com
  – Và tất cả những người mà tôi chưa được hân hạnh biết quý danh…
  Chỉ mong rằng sắp tới sẽ được may mắn cùng với mọi người chờ đợi và thưởng thức một bộ phim hấp dẫn nào đó (ví dụ như Thủy Hử…) và chúng ta sẽ gặp lại nhau, cùng nhau trao đổi… mong lắm.
  Cuối cùng chúc mọi người nhiều sức khoẻ và thành công.
  Trân trọng

  Admin : Thật cảm ơn những dòng chia sẻ của bạn.
  Nếu các bạn cần sub bất kỳ bộ phim nào hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng mang đến phục vụ các bạn.
  Chúc các bạn luôn vui vẻ và ủng hộ 321Dzô.Com!

 99. Scofield says:

  Mình cũng có suy nghĩ giống bạn Cuongx, nếu có dự án phim mới nào sau phim này mong admin báo cho mọi ng biết với nhé ! Chân thành cảm ơn và ủng hộ 321dzo ^_^

 100. Khổng Minh says:

  Mình nghĩa tương lai sẽ có nhiều dự án phim hay nữa đặc biệt là phim Trung Quốc vì nền điện ảnh họ ngày càng phát triển. Theo mình thấy người Việt mình thích phim châu á hơn vì phong tục tập quán, tâm tư tình cảm cũng đồng cảm hơn. Phim Thủy Hử mới cũng sắp ra rồi đấy! Nó cũng là 1 trong 4 đại tác phẩm của Trung Hoa. Mong 321dzo tiếp tục làm sub cho anh em xem. Chúc 321dzo ngày càng được nhiều người biết đến.

 101. lovexinh says:

  bác admin có bộ tam quốc cũ không bản lồng tiếng miền bắc dvd (nét) đó bác. nếu có bác chia sẻ cho anh em nhé. Thanks bác nhiều chúc 321dzo ngày càng phát triên.

  Admin : Mình Có Bộ đó bạn àh. Có thời gian mình sẽ Upload lên mạng chia sẻ với mọi người. Thanks!

 102. 1xxxxxxxx says:

  Sau bộ này Admin co thể up luôn bộ tam quốc cũ lồng tiếng miền bắc được không(nếu có của cô Thu Hiền thì tốt quá )? thank các bác nhiều. Chúc 321dzô được nhiều người biết đến.Thank !

 103. mutsu says:

  hay lắm.thật sự lúc trước mình rất cố chấp,zenko hay ai dịch kệ ai nhưg mình chỉ đợi sub ben dienanh.net.Vậy mà chỉ vì một chút jì đó mà lại dừng lại…Mình buồn lắm,nhưng rồi wa nhìu diễn đàn thì thấy 321 hay hd-hieu ai cũg dịch nhanh,sub chưa thể nói là hoàn thiệt tất cả các từ các ngữ nhưng cũng đã thể hiện hơn 2/3 cái hồn của film.mình chân thành cảm ơn nhé. thân.

 104. hungdung says:

  Từ khi coi phim Tân Tam Quốc Chí , mình mới được biết đến site 321dzo.com , Rất cám ơn admin , đã bỏ công sức làm sub và up nhanh chóng chia sẽ cho anh em , có đôi lời mình muốn nói admin , mình vào site 321dzo hằng ngày , mà khi vào bị chặn lại bắt nhập ID , và pass , 2 hay 3 ngày bị 1lần không biết vì lý do gì , khi vào dc rất vui , còn không vào dc cứ trông ngóng tin tức lâu lâu lại gõ 321dzo coi vào dc chưa . Có nhiều lúc mình hơi nản luôn , chờ hoài mà không vào được . Mong admin cố gắng khắc phục đừng để bị như trên đã nói , khi vào dc mình luôn nhấn quảng cáo để ủng hộ 321dzo , mình biết rằng đó 1 phần nhỏ để góp phần duy trì 321dzo.com , nhưng vẫn chung sức để 321dzo ngày phát triển lớn mạnh hơn .

  Admin : Cảm ơn sự quan tâm của bạn.
  Mấy ngày bị lỗi đó là do tài nguyên Hosting bị hết. Nhưng kinh phí hỗ trợ cho tài nguyên web không có nhiều.
  Nên đôi khi có những trường hợp bất tiện trên. Nếu bị lỗi trên các bạn chỉ cẩn nhập user và pass đều là : @321 nha!

 105. tvacbk says:

  Admin ơi, các bạn có phim Binh pháp Tôn Tử (Kế sách Tôn Tử) sản xuất năm 2008, đc chiếu trên VTV3 đầu năm nay ko?

  Minh thấy phim đó cũng có vẻ hay lắm, nhưng tìm trên Internet chỉ thấy những bản chất lượng ko cao, chắc quay lại từ Tivi.

  Nếu các bạn có, hoặc biết link nào ngon thì share cho mình với nhé. Thanks.

 106. shavip says:

  ua? sao tui load part 1 2 3 ve` thi` chi xem dc part 1 thui zay…ko xem dc part 2 3 >.< ai bit chi dum`


  Admin :
  Phần đó đã được chia nhỏ ra rồi. Bạn phải dùng phần mềm để nối lại.
  Bạn dùng phần mềm này nha : http://www.jaist.ac.jp/~hoangle/filesj/#Download

  Nối lại thành 1 file rồi coi là OK.

 107. Nguyễn mạnh Cường says:

  Bạn ơi link MF tập 93 died rầu :( . Admin có thể reup lại cho ae đc hko ak :D .Thanks ! bạn nhìu

 108. mutsu says:

  thế là hếtphim rồi,khi hết phim người ta cũg quên mất một lời cảm ơn nhỉ,bùn thật…..Phim kết thúc cũgn rất hay nhìu ý nghĩa,mình thik phim này wá,nhưng cái nhìn về nguỵ diên hơi phiến diện…cảm on nhé.thân.

 109. Khổng Minh says:

  Thật tuyệt vời! Đã có sub đến tập 95 rồi! Mới hôm qua thấy chỉ đến sub 91.

 110. hoacuctrang says:

  thx rất nhiều

 111. Henry says:

  Cam on admin da phuc vu het minh va bo ra khong biet bao thoi gian quy bao cua minh de
  moi nguoi khap noi duoc dich vu toan hao va mien phi.

  Many thanks and want to tip my hat off to you.

 112. cho mình hỏi thăm tí : mình tải phim về nhưng không biết dùng phần mềm nào coi được. bác nào có phần mêm up lên cho mình xin với. thank các bác

 113. giao tran says:

  Anh admin ơi, 321dzo mình có dự án làm sub phim ” Ông Trùm ” mà chiếu trên tv vào hồi năm 98, 99 giữa chừng thì bị cắt ko ạ! Em thấy phim đó có rất rất nhiều người muốn xem, hầu như vào 4r yêu cầu sub nào cũng thấy . Hi bọng BQT website có thể làm sub của 1 bộ phim bom tấn 1 thời như thế. Em tin chắc rằng nó sẽ đưa tên tuổi của 321dzo.com lên 1 tầm cao mới, “danh chấn thiên hạ”, “lưu danh muôn thuở” . Ủng hộ website hết mình. ACE ơi kick quảng cáo đê!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

 114. quocdat says:

  chúc ban quản trị ngày càng thành công,, chúc mọi việc đều suôn sẻ,,
  cám ơn vì đã cho độc giả thưuởng thức những bộ phim hay
  thankssssssss

 115. lmvs says:

  pleikurockclup
  01-08-2010 at 11:11

  cho mình hỏi thăm tí : mình tải phim về nhưng không biết dùng phần mềm nào coi được. bác nào có phần mêm up lên cho mình xin với. thank các bác
  ——————————
  download http://www.codecguide.com/download_kl.htm va install se coi dc hau het tat ca? dza.ng fim

  Admin : Để xem phim có kèm phụ đề thì bạn có thể tham khảo bài viết sau nha!
  http://321dzo.com/meo-hay-de-xem-phim-kem-phu-de/

  Ngoài ra hiện tại thì mình thấy xài K-Lite Codec cũng Oki.
  Download : Download [ K-Lite Codec Pack 6.1.0 FULL ]
  Nên đặt Tên phim và phụ đề giống nhau.
  Chúc bạn xem phim vui vẻ!

 116. Scofield says:

  Cuối cùng thì bộ phim cũng hết, rất cảm ơn thời gian qua BQT cũng như admin của Dzo321 đã làm việc rất nhiệt tình để phục vụ cho mọi người. Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi, chúc BQT dồi dào sức khoẻ và vạn sự như ý. Có dự án phim mới nào mong được admin thông báo đến mọi người để chúng tôi có thể tiếp tục đồng hành cùng Dzo321. 1 lần nữa xin cám ơn BQT Dzo321 ^_^

 117. NgocQuy says:

  link tập 7 fail rùi bạn ơi, check lại dùm nhé thanks

 118. anh tuan says:

  Ban oi! Cho minh hoi mot chut nhe.
  Minh xem! Hinh nhu phu de khong trung voi phim. Cac ban xem cach nao vay????
  Phim va phu de lech nhau nhieu qua ban a.

  Admin:
  Bạn có thể cho mình biết đó là Tập nào không?
  Với lại Phụ đề này cho bản 150MB nên nếu bạn sử dụng có thể sẽ bị Lệch Time.
  Bạn có thể nói rõ bạn đang xem bản nào? Tập nào? Mình sẽ fix lại cho bạn.

 119. Nguyen Minh Bach says:

  help !
  eM mới xem tập 1, đã download sub Viet 1-20 rồi mà khi chạy film bằng GOM nó cứ hiện lên dòng chữ 321dzo.com hoài mà chẳng thấy nv trong phim nói gì hết trơn à.
  pác aDmin giúp em với
  em kết TQC lém mà hổng xem được

  Admin : Bạn Download Phần mềm này cài về xem OK
  URL :
  Download [ K-Lite Codec Pack 6.4.0 FULL ]

  Download [ K-Lite Codec Pack 6.4.0 FULL – Mirror ]

  Download [ K-Lite Codec Pack 6.4.0 FULL – Mirror ]

 120. long vh says:

  cảm ơn 321Dzô.Com!
  nhờ có link mediafire với dung lượng vừa phải nên tải cũng nhanh.
  bên 4share.vn tốc độ thì cao nhưng hơi nặng nên vừa mất thời gian và tốn dung lượng ổ cứng.
  thanks!!!

 121. Gunner says:

  ………………..
  trankien100284@yahoo.com

  Admin: Không biết bạn bực chuyện gì mà ăn nói thiếu văn hóa thế?

 122. Thachht says:

  Admin cho e hỏi là tại sao đã tải K-Lite Codec Pack 6.1.0 về để xem nhưng chỉ xem được nữa tập thì đứng?
  bác phản hồi cho e sớm nhé. nếu có thể trả lời váo mail thì rất cảm ơn.
  thanks bác!

 123. Quang Viet says:

  Link tap 14 15 16 … hinh nhu bi die roi. Bac Admin sua dum em cai. Em Dang Down hay.

 124. Vũ Nguyễn Quang says:

  Thanks ban quản trị website 321dzo.com rất nhiều. Cho dù mình mới biết về phim này nhưng mình rất thích. chúc 321dzo.com luôn phát triển cho cộng đồng mê phim có những giây phút thư giãn thoải mái. Thank you very much…..

 125. tran nhat bao says:

  thanks ban nhieu nha. ban that tot khi up len cho cong dong xem. co gi add nick minh vao de luc nao minh thac mac ban giai quyet cho minh vs nghen

 126. khanh says:

  link tap 5 part 2 die rui .sua lai giup minh voi admin

 127. Thanks for taking the time to talk about this, I feel strongly about it and appreciate finding out additional on this subject. If possible, as you acquire experience, would you thoughts updating your blog with extra information? It is very useful for me.

 128. Bravo, your opinion is useful

 129. vimax says:

  Resources including the one you talked about here will be really helpful to me! I will publish a link to this web page on my weblog. I am certain my visitors will find that very helpful.

 130. vimax says:

  Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the write-up. It proved to become Pretty useful to me and I am positive to all the commenters here Its always great when you can not only be informed, but also entertained Im certain you had fun writing this write-up.

 131. [MF] says:

  Bác nào có bản thuyết minh thì send đi. Thanks! 2 bác vào đây download nhé http://321dzo.com/download-phim-tan-…010-tap-95-95/

 132. findoutme says:

  ban oi ban co the up lai tap 67 duoc hok die rui
  dow het con thieu moi tap 67 hjx
  thanks ban

 133. findoutme says:

  ban oi fix lai tap 67 voi ban oi die rui

 134. kk says:

  tap 5 voi tap 28 bi loi r admin, ai co link share kai’!!!!!!