[Download] Phim Tam Quốc Diễn Nghĩa [2010]

TỪ NGÀY 15/07 : LINK DOWNLOAD SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT Ở TRANG TÂN TAM QUỐC CHÍ 2010
(SẼ KHÔNG CẬP NHẬT Ở TRANG NÀY NỮA!)

Tên chính thức : Tam Quốc
Thời lượng : 95 tập
Vốn đầu tư : gần 150 triệu NDT
Phát hành : Công ty Đông Phương Hằng Hòa Bắc Kinh

Khởi quay : 9/2008
Đóng máy : 7/2009
Phát sóng đầu tiên : 2/5/2010

Tổng đạo diễn : Cao Hy Hy
Tổng chế phiến : Hàn Tam Bình
Biên kịch : Chu Tô Tiến
Chỉ đạo võ thuật : Lâm Phong

XEM PHIM TRỰC TUYẾN NHẤN VÀO ĐÂY : TÂN TAM QUỐC CHÍ 2010

Danh sách diễn viên chi tiết :

- Thục Hán :

Lưu Bị …. Vu Hòa Vỹ
Quan Vũ …. Vu Vinh Quang
Trương Phi …. Khang Khải
Gia Cát Lượng …. Lục Nghị
Triệu Vân …. Nhiếp Viễn
Mã Siêu …. Trần Dịch Lâm
Ngụy Diên …. Vương Tân Quân
Bàng Thống …. Đỗ Húc Đông
Mi Phương …. Hồng Bàn Tử
Lưu Thiền …. Vương Hạc Minh

- Tào Ngụy :

Tào Tháo …. Trần Kiến Bân
Tư Mã Ý …. Nghê Đại Hồng
Tào Thực …. Lý Kế Xuân
Tào Phi …. Vu Tân
Hạ Hầu Uyên …. Lý Kỳ Long
Tuân Úc …. Lý Kiến Tân
Từ Thứ …. Diêu Cương
Tịnh Thù …. Lý Y Hiểu

- Đông Ngô :

Tôn Quyền …. Trương Bác
Châu Du …. Huỳnh Duy Đức
Tôn Sách …. Sa Dật
Lữ Mông …. Thường Thành
Lục Tốn …. Thiệu Phong
Lỗ Túc …. Hoắc Thanh
Tôn Kiên …. Phạm Vũ Lâm
Trình Phổ …. Chung Minh Hòa
Tôn tiểu muội …. Lâm Tâm Như
Đại Kiều …. Lưu Cạnh
Tiểu Kiều …. Triệu Kha

- Đông Hán :

Hán Hiến Đế …. La Tấn
Đổng Trác …. Lữ Hiểu Hòa
Lữ Bố …. Hà Nhuận Đông
Điêu Thuyền …. Trần Hảo
Trần Cung …. Tôn Hồng Đào
Viên Thuật …. Diêm Bái
Trương Tùng … Lưu Á Tân
Vương Doãn …. Trịnh Thiên Dung
Tư Mã Huy …. Tiêu Hoảng

Link download phim (Cập nhật liên tục hàng ngày: 70/95Tập):

XEM PHIM TRỰC TUYẾN NHẤN VÀO ĐÂY : TÂN TAM QUỐC CHÍ 2010

MF

Tập 1 : Part 1 | Part 2
Tập 2 : Part 1 | Part 2
Tập 3 : Part 1 | Part 2

Tập 4 : Part 1 | Part 2
Tập 5 : Part 1 | Part 2
Tập 6 : Part 1 | Part 2
Tập 7 : Part
Tập 8 : Part
Tập 9 : Part
Tập 10 : Part

Tập 11 : Part
Tập 12 : Part
Tập 13 : Part
Tập 14 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 15 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 16 : Part 1 | Part 2

Tập 17 : Part 1 | Part 2
Tập 18 : Part
Tập 19 : Part
Tập 20 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Tập 21 : Part
Tập 22 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 23 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 24 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 25 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 26 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 27 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 28 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 29 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 30 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Tập 31 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 32 : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Tập 33 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 34 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 35 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 36 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 37 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 38 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 39 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 40 : 321Dzô.Com >> Download

Tập 41 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 42 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 43 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 44 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 45 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 46 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 47 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 48 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 49 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 50 : 321Dzô.Com >> Download

Tập 51 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 52 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 53 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 54 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 55 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 56 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 57 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 58 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 59 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 60 : 321Dzô.Com >> Download


Tập 61 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 62 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 63 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 64 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 65 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 66 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 67 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 68 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 69 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 70 : 321Dzô.Com >> Download

Tập 71 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 72 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 73 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 74 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 75 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 76 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 77 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 78 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 79 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 80 :
321Dzô.Com >> Download

Tập 81 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 82 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 83 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 84 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 85 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 86 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 87 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 88 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 89 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 90 :
321Dzô.Com >> Download

Tập 91 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 92 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 93 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 94 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 95 : 321Dzô.Com >> Download

MU

Tập 1 : http://www.megaupload.com/?d=9R5ULRZC
Tập 2 : http://www.megaupload.com/?d=ORXYNA2D
Tập 3 : http://www.megaupload.com/?d=V4D53YRZ
Tập 4 : http://www.megaupload.com/?d=AQAFYO55
Tập 5 : http://www.megaupload.com/?d=P05HS1BC
Tập 6 : http://www.megaupload.com/?d=B972XERN
Tập 7 : http://www.megaupload.com/?d=AKQ4M9PQ
Tập 8 : http://www.megaupload.com/?d=EIGETCW1
Tập 9 : http://www.megaupload.com/?d=40OLVF8A
Tập 10 : http://www.megaupload.com/?d=IZK710KZ

Tập 11 : http://www.megaupload.com/?d=7W8YHQSK
Tập 12 : http://www.megaupload.com/?d=R0P5KHPC
Tập 13 : http://www.megaupload.com/?d=IVTGXYSZ
Tập 14 : http://www.megaupload.com/?d=O1IM8OOI
Tập 15 : http://www.megaupload.com/?d=3XS5EC8E
Tập 16 : http://www.megaupload.com/?d=LWKTVSAJ
Tập 17 : http://www.megaupload.com/?d=CNZWZ1HD
Tập 18 : http://www.megaupload.com/?d=839ID1AZ
Tập 19 : http://www.megaupload.com/?d=M9TVG2QF
Tập 20 : http://www.megaupload.com/?d=1VIV95L9

Tập 21 : http://www.megaupload.com/?d=X3GJA5Q0
Tập 22 : http://www.megaupload.com/?d=HCFDHH6O
Tập 23 : http://www.megaupload.com/?d=NLZ824ZB
Tập 24 : http://www.megaupload.com/?d=CFEB9JQF
Tập 25 : http://www.megaupload.com/?d=T1XTZGFZ
Tập 25 : http://www.megaupload.com/?d=T1XTZGFZ
Tập 26 : http://www.megaupload.com/?d=NG4565VF
Tập 27 : http://www.megaupload.com/?d=7UF0O66T
Tập 28 : http://www.megaupload.com/?d=7BT50KNB
Tập 29 : http://www.megaupload.com/?d=P2JQ880R
Tập 30 : http://www.megaupload.com/?d=HLSDT9FN

Tập 31 : http://www.megaupload.com/?d=S6XSGVG0
Tập 32 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 33 : http://www.megaupload.com/?d=HGO5NM53
Tập 34 : http://www.megaupload.com/?d=PD9D29U5
Tập 35 : http://www.megaupload.com/?d=2UH00SNA
Tập 36 : http://www.megaupload.com/?d=FK0NT60B
Tập 37 : http://www.megaupload.com/?d=PBX048QR
Tập 38 : http://www.megaupload.com/?d=EJIT714R
Tập 39 : http://www.megaupload.com/?d=B7OB1ZS6
Tập 40 : http://www.megaupload.com/?d=EO0VN1TO

Tập 41 : http://www.megaupload.com/?d=6EO0XNBY
Tập 42 : http://www.megaupload.com/?d=78W77FCW
Tập 43 : http://www.megaupload.com/?d=IFYPKQV4
Tập 44 : http://www.megaupload.com/?d=WV5C76VB
Tập 45 : http://www.megaupload.com/?d=I3ZXA2DL
Tập 46 : http://www.megaupload.com/?d=7S62FPY8
Tập 47 : http://www.megaupload.com/?d=4N7NYSHB
Tập 48 : http://www.megaupload.com/?d=XA4EWN9X
Tập 49 : http://www.megaupload.com/?d=8FTH9G1C
Tập 50 : http://www.megaupload.com/?d=PC6A1KGB

Tập 51 : 321Dzô.Com >> Download
Tập 52 : http://www.megaupload.com/?d=5UR9FXJC
Tập 53 : http://www.megaupload.com/?d=DFB4UHM5
Tập 54 : http://www.megaupload.com/?d=M74AIXDA
Tập 55 : http://www.megaupload.com/?d=EU291S5I
Tập 56 : http://www.megaupload.com/?d=782DFDF6
Tập 57 : http://www.megaupload.com/?d=GW6X98IJ
Tập 58 : http://www.megaupload.com/?d=1UOLCQ9T
Tập 59 : http://www.megaupload.com/?d=AT0LLSJS
Tập 60 :
321Dzô.Com >> Download

Tập 61 : http://www.megaupload.com/?d=NJ1L31R7
Tập 62 : http://www.megaupload.com/?d=BM79U63H
Tập 63 : http://www.megaupload.com/?d=1A8Q8E6I
Tập 64 : http://www.megaupload.com/?d=UA2D4OYT
Tập 65 : http://www.megaupload.com/?d=4UVMFKPR
Tập 66 : http://www.megaupload.com/?d=W36OON0I
Tập 67 : http://www.megaupload.com/?d=ZOJLB1ED
Tập 68 : http://www.megaupload.com/?d=IMCS84Z6
Tập 69 : http://www.megaupload.com/?d=CVX74QR
Tập 70 : http://www.megaupload.com/?d=3U66SC0Q

Tập 71 : http://www.megaupload.com/?d=LYPQ25J7
Tập 72 : http://www.megaupload.com/?d=LZ570BNJ
Tập 73 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 74 :
321Dzô.Com >> Download
Tập 75 : http://www.megaupload.com/?d=MU06BFLF
Tập 76 : http://www.megaupload.com/?d=DEFWYQC7
Tập 77 : http://www.megaupload.com/?d=4CL9VKON
Tập 78 : http://www.megaupload.com/?d=X7MS3QRH
Tập 79 : http://www.megaupload.com/?d=T5N0XM28
Tập 80 : http://www.megaupload.com/?d=85OILGVB

Tập 81 : http://www.megaupload.com/?d=8ACNYI0H
Tập 82 : http://www.megaupload.com/?d=5CU1OXO6
Tập 83 : http://www.megaupload.com/?d=21Q7RUQM
Tập 84 : http://www.megaupload.com/?d=GB9Q4AM0
Tập 85 : http://www.megaupload.com/?d=2UNQ9IK7
Tập 86 : http://www.megaupload.com/?d=XLZFTBHQ
Tập 87 : http://www.megaupload.com/?d=CMGNV2IV
Tập 88 : http://www.megaupload.com/?d=RVR88OX5
Tập 89 : http://www.megaupload.com/?d=U0TREQIS
Tập 90 : http://www.megaupload.com/?d=Y8I011GU

Tập 91 : http://www.megaupload.com/?d=LCUGQQFF
Tập 92 : http://www.megaupload.com/?d=J0Y7C64C
Tập 93 : http://www.megaupload.com/?d=2DX0NBYZ
Tập 94 : http://www.megaupload.com/?d=N5GD73B0
Tập 95 : http://www.megaupload.com/?d=LA7Z1TNX

XEM PHIM TRỰC TUYẾN NHẤN VÀO ĐÂY : TÂN TAM QUỐC CHÍ 2010

Phụ đề Tiếng Việt :

Link Down Phụ Đề Từ Tập  01 đến Tập 20 : 321Dzô.Com – Link MF
Link Down Phụ Đề Từ Tập  21 đến
Tập 30 : 321Dzô.Com – Link MF
Link Down Phụ Đề Từ Tập  31 đến
Tập 40 : 321Dzô.Com – Link MF
Link Down Phụ Đề Từ Tập  41 đến Tập 50 : 321Dzô.Com – Link MF
Link Down Phụ Đề Từ Tập 51 đến Tập 60 : 321Dzô.Com – Link MF

Tập 61 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 62 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 63 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 64 : 321Dzô.Com – Link MF
Tập 65 : ……………..
LINK DOWNLOAD CÁC TẬP TIẾP THEO SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT TẠI ĐÂY.
URL: http://321dzo.com/download-phim-tam-quoc-chi-2010/

======= Thông Tin Thêm Về Phim =======

Nằm trong kế hoạch dựng lại phim từ “Tứ Đại Danh Tác”, hiện nay Trung Quốc cũng đang tiến hành thực hiện lại bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa cùng với các phim: Hồng Lâu Mộng, Tây Du Ký và Thuỷ Hử.

Trong số 4 bộ phim “Tân” lần này, “Tam Quốc Diễn Nghĩa” xem ra có vẻ yên ắng hơn trong khi đến nay vẫn chưa có thông tin gì nhiều về quá trình thực hiện bộ phim này. Trong khi đó, “Tân Hồng Lâu Mộng” được đánh giá là bộ phim đình đám nhất ngay từ khâu tuyển chọn diễn viên và các nhà sản xuất phim “quay” khán giả đến chóng mặt khi hết thay đổi đạo diễn lại đến thay đổi diễn viên chính.

Về “Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa”, ban đầu các nhà làm phim dự kiến sẽ khởi động vào cuối năm 2007 để hoàn thành bộ phim để kịp chào mừng Thế Vận Hội Olympic Bắc Kinh vào tháng 8/2008. Nhưng do gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm đạo diễn, nhà biên kịch… kế hoạch đã được dời lại đến cuối năm nay.

Ngày 5/3/2008, đạo diễn Cao Hy Hy tuyên bố chính thức nhận vai trò tổng đạo diễn cho bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa phiên bản mới.

Cao Hy Hy cho biết tâm trạng lo lắng khi nhận kịch bản bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa của mình: “Thực hiện phim Tam Quốc là ước mơ từ nhỏ đến lớn của tôi”. Ông cho biết hiện nay vẫn đang trao đổi thêm với các nhà sử học về đường dây của kịch bản, rốt cục nên “khen Tào chê Lưu” hay “khen Lưu chê Tào”.

Về nguyện vọng muốn thực hiện Tam Quốc bản mới, câu trả lời của Cao Hy Hy rất đơn giản: “Khi phía chế tác tìm tôi, tôi đã rất do dự. Nhưng khi xem qua kịch bản, tôi cảm thấy kịch bản rất hay nên… động lòng”.

Về diễn viên cho bộ phim này, Cao Hy Hy cho biết “do vai diễn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa rất nhiều nên nếu mở rộng phạm vi tìm kiếm sẽ tốt hơn”. Những nhân vật chính trong cuộc giao tranh của ba nước Thục, Ngô và Nguỵ sẽ được chỉ định cho những diễn viên mà đạo diễn Cao quen biết.

Đạo diễn Cao cũng tiết lộ ông đã định sẵn vai Tào Tháo cho diễn viên Trần Kiến Bân (chồng của diễn viên Thuỷ Linh – Tưởng Cần Cần) vì hai người đã có quá trình hợp tác trong nhiều phim trước đó. Ông cũng cho biết thêm mình rất hoan nghênh Hồ Khả (diễn viên trong phim “Tuý Đả Kim Chi”) vào vai Đại Kiều; còn vai Tiểu Kiều sẽ rất thích hợp với Tôn Lệ.

Hiện tại các vai diễn khác vẫn chưa được xác định. Đạo diễn Cao Hy Hy sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm, tuyển chọn và có thể sử dụng diễn viên Nhật, Hàn; nhưng sẽ không dùng diễn viên Đài Loan, Hong Kong.

Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa dự kiến có tổng kinh phí hơn 90 triệu nhân dân tệ, độ dài ban đầu dự kiến là 80 tập nay rút xuống 65 tập. Phim sẽ chính thức khai máy vào cuối năm 2008 và ra mắt khán giả vào năm 2010.
Một số hình ảnh của Phim:

Ngụy Quốc Nhân Vật Phổ

Tào Tháo:

Tào Phi:

Tào Thực:

Tào Sảng:

Tào Nhân:

Hứa Chử:

Tư Mã Ý:

Ngô Quốc Nhân Vật Phổ:
Tôn Quyền:

Tôn Thượng Hương:

Ngô Quốc Thái:

Chu Du:

Lỗ Túc:

Trình Phổ:

Cam Ninh:

Thục Quốc Nhân Vật Phổ:

Lưu Bị:

Gia Cát Lượng:

Bàng Thống:

Quan Vũ – Trương Phi:

Triệu Vân:

Mã Siêu:

Vương Bình – Mã Tắc:

Ngụy Diên:

Lưu Thiền (A Đẩu):

My Phu Nhân:

Cảnh chiến tranh

Triệu Tử Long liều mình cứu Ấu chúa:

Điêu Thuyền đúng là Quốc sắc Thiên hương

Lữ Bố và Điêu Thuyền

Hỏa Thiêu Thượng Phương Cốc

Tư Mã Ý sát khí đằng đằng

Gia Cát Lượng kinh ngạc và ai thán

Gia Cát Lượng tức khí thổ huyết( lên cơn tai biến mạch máu não!)

http://www.mediafire.com/?djndtziylqa

XEM PHIM TRỰC TUYẾN NHẤN VÀO ĐÂY : TÂN TAM QUỐC CHÍ 2010

Tags: , , , , , , , , , , ,

Comments

 1. binhtit says:

  tren xuongphim.com co 23,24,25 roi day

 2. […] 2010 10-06-2010 | 321Dzô.Com | 1 views | 0 phản hồi » Hôm 2/5 vừa qua, phiên bản Tam Quốc 2010 do đạo diễn Cao Hy Hy thực hiện đã chính thức ra mắt khán giả Trung Quốc. Bộ […]

 3. 321Dzô.Com says:

  Website 321Dzô.Com luôn cập nhật nhanh nhất và gửi tới các bạn những tập phim mới nhất. Các bạn hãy Down sẵn phim sau đó chỉ cần vào 321Dzô.Com tải về phần Phụ Đề mới nhất là có thể là những người đầu tiên được xem phim này rồi.

 4. I love 321Dzo.com says:

  website của bạn cập nhật phụ dề Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa nhanh lắm. Cảm ơn na. Mong muốn…..nhanh hơn. Thanks

  1. 321Dzô.Com says:

   321Dzô.Com chân thành cảm ơn sự ủng hộ của bạn. Chúc bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ.!

 5. Love321 says:

  cám ơn 321zdo.com nhìu nhìu.

 6. Aman says:

  Phim này hay ghê.
  Ban Quản Trị vui lòng upload Sub lên nhanh hơn nữa….. để mọi người khỏi mong đợi.
  Mình thấy trang này upload sub lên nhanh hơn mấy trang khác, ủng hộ 321dzo.com

 7. 321Dzô.Com says:

  Vừa mới làm xong phụ đề đến tập 50. Mong anh em ủng hộ!

  Chúc các bạn vui vẻ!

 8. Khot says:

  Cảm ơn 321zo nhiều lắm :)

 9. Hoàng Văn Hưng says:

  Thanks ban quản trị 321dzo nhìu. Chúc website ngày càng phát triển.

 10. suong qua…. minh vao lien tuc hom nay co lin 10 tap khoai qua. thanks 321dzo.com niu

 11. Nguyễn Hữu Khang says:

  Thực sự trân trọng cảm ơn Web 321dzo.com với nỗ lực tuyệt vời ! Dù cho tự làm hay copy phụ đề ở đâu nhưng các bạn đã cố gắng hết mình vì người xem ! Mình cảm thấy thực sự chán và thất vọng dienanh.net. Một website lớn mà ọng à ọng ẹo, ra vẻ ta đây! Mong các website đều có tinh thần tuyệt vời như 321dzo.com, không cần trình bày nhiều, có là share cho anh em ngay! Mong 321dzo.com ngày một phát triển! Chúc ban quản trị và gia đình luôn mạnh khỏe!

  1. 321Dzô.Com says:

   Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
   Mình xin chắc chắn 321Dzô.Com sẽ luôn có phụ đề của phim này sớm nhất.
   Khi nào có tập nào 321Dzô.Com sẽ đăng tải lên tập đó ngay.

   Chúc các bạn có những giây phút giải trí vui vẻ!

 12. khiem says:

  seo taj link sub tu 51-70 ko dc za

  1. 321Dzô.Com says:

   seo taj link sub tu 51-70 ko dc za

   Phần này Link đang được cập nhật…… Bạn vui lòng quay lại sau sẽ có link Down.

 13. Dung Pham says:

  Ban quan tri oi khi nao thi up phu de tap 51 tro di vay.Lam xong tap nao up lun de anh em khoi phai doi.cam on nhiu.
  Minh thay may web khac da up dc den tap 95 rui nhung chua co phu de.

 14. Scofield says:

  Chân thành cám ơn sự nhiệt tình của ban quản trị 321Dzô.Com đã cập nhật nhanh chóng phim này, chúc các bạn sớm có những thành công tốt đẹp, nhận được sự yêu mến nhiều hơn từ phía mọi người và được dồi dào sức khoẻ :D !

 15. tamdiachan says:

  Bác 321dzô.com này xem phim tam quốc rồi nhiễm mưu của Tào Tháo, đưa link giả lên làm anh em chờ mỏi mắt. Mong bác sớm sớm up lên để anh em thưởng thức.

 16. Tran Quoc Thai says:

  Ban co the lam sub cho ban 320M khong? Thank ban nhieu lam :)

  1. Triệu Vân says:

   Gửi Admin,

   Tôi chọn vào Browser Folder thì thấy đã có sub tập 52 và 53 nhưng sao vẫn bị bảo vệ password mà ko chia sẻ cho mọi người.
   Thanks! ban quản trị 321dzo.com

 17. Dung Pham says:

  up tiep phu de tap 53 di ban.Dang xem hay.hihi
  Cam on ban quan tri nhiu nha.chuc BQT manh khoe

 18. sonnq2812 says:

  Nhanh thật đấy. Cám ơn nhé!

 19. Quan Vu says:

  co ban nao vui long chi cach to xem film voi! to down ca fu de ca film nua..nhung to ko biet cach de xem film lam sao cho fu de chay o duoi!! ban nao help to voi! cam on nhieu:)

  1. 321Dzô.Com says:

   Gửi bạn : Quan Vu
   Để xem phim có kèm phụ đề thì bạn có thể tham khảo bài viết sau nha!
   http://321dzo.com/meo-hay-de-xem-phim-kem-phu-de/

   Ngoài ra thì mình thấy xài K-Lite Codec cũng Oki.
   Download : Download [ K-Lite Codec Pack 6.1.0 FULL ]

   Chúc bạn xem phim vui vẻ!

 20. Chân thành cảm ơn 321Dzo.com nhìu, đã làm cho thành viên đỡ khát .
  Hi vọng mỗi ngày vào có 1 or 2 sub để xem là mình đã cảm ơn nhiều lắm rùi. vào mạng bằng điện thoại nên hơi chập chờn giờ mới comment cảm ơn 321dzo.com được.
  Chúc admin & các bạn tốt lành. Thank u…

 21. ABC says:

  Cám ơn BQT nhe! Web của các bạn cập nhật sub của bộ phim này nhanh thật. Mình đang mong chờ từng ngày. Vừa xem xong tập 52 và cũng vừa thấy có sub tập 53 thật là hạnh phúc. Xin cảm ơn! Mong là các tập sau sẽ cập nhật nhanh hơn nữa. Chúc cho web của chúng ta ngày càng phát triển, ai nấy cũng đều biết đến.

 22. Tam Quoc Hay Qua says:

  Hay quá có tập 53 rồi! Thanhks BQT nhe! Phim này hay quá – ra sub tập nào là coi hết tập đó.

 23. vothanhlong says:

  HI! Thân chào 321Dzo.com.
  Cám ơn rất nhiều vì các sub của bạn đã liên tục up phục vụ anh em.
  Chúc 321Dzo.com ngày càng tiến xa hơn nữa.
  Chúc admin và các cộng tác luôn khỏe và vui vẻ.

 24. Đoàn Gia Huấn says:

  321Dzo.com là nhất. Cám ơn admin va các thành viên đãnổ lực làm việc để anh em chúng ta có những giây phút giải trí này

 25. Martin says:

  pass la gi vay ai bit cho xin

 26. sao choi says:

  làm sao đăng ký thành viện Dzo nhỉ
  Dzo có nhiều nhân tài thế, không biết có ai ghiền Phong Vân không
  nếu có thì không biết có thể dich4 Phong Vân giúp toàn dân thiên hạ được không, có rất nhiều người ghiền mà không thể dịch được tiếng Tàu
  nếu dịch mà cần giúp sức gì em xin sẳn lòng
  [email protected]

 27. 321Dzô.Com says:

  To : Martin -> Không biết bạn muốn hỏi pass của cái gì vậy nhỉ?
  To : sao choi -> Bạn đang nói đến phim Phong Vân nào vậy? Bạn có thể gửi cho tôi thông tin chi tiết đc ko(Gửi về mail : [email protected])? Hiện tại 321Dzô.Com chưa mở chức năng đăng ký thành viên. Không đăng ký bạn cũng có thể sử dụng hết chức năng của website rùi. Nếu có Facebook thì bạn LIKE để nhận các thông tin cập nhật mới nhất qua facebook.

  Cám ơn các bạn đã quan tâm. Niềm vui của các bạn chính là động lực thúc đẩy 321Dzô.Com hoạt động mạnh hơn nữa!

 28. duyhau says:

  cho em hoi pass dow sub phu de tu tap 33 den 39 di

 29. do tan dat says:

  321Dzo.com là nhất. Cám ơn admin va các thành viên đãnổ lực làm việc để anh em chúng ta có những giây phút giải trí này
  hien nay chi co 321 moi co sub den tap 53,du sao cung la nhat roi
  nhung van mong cac anh co gang co cac sub tiep theo( tu 54 –>) den phuc vu anh em, dc the thi con gi mung hon nua

 30. Saga says:

  Admin ơi check dùm cái link MF của phần SUB tử tập 31 đến 40, tôi download không được.

 31. Bot Bobo says:

  BQT ơi, cái link down phụ đề từ tập 31 đến 40 sao hông tải được!

 32. part3 says:

  tap 30 part 3 khong down dc

 33. le says:

  co tập 54,55 chưa vậy các bác?minh thấy có sub đến tập 63 rồi đó

 34. FimViet says:

  Trên subcense có đến 63 rồi
  Trên đây sao chưa có nhỉ :(

 35. teobugi says:

  Link sub 31-40 die roi BQT up lai dum di . Thanks

 36. do tan dat says:

  o dau co den 63 vay ban???????????? chi minh voi ,hjx hjx dang ghien

 37. big pearl says:

  chờ tập 54 55 của 321dzo, cố lên các bạn nhé :)

 38. vothanhlong says:

  thật sự thì ở subscene đã có từ bản 56 đến 63, nhưng lại chưa có sub của 54 và 55. Không hiểu tại sao lại bò mât sub của 2 tập. 321dzo.com có thể giúp anh em phần này được không? Cám ơn trước rất nhiều. 321dzo có thể úp phần 56-63 cho các anh em vào 321dzo tải về thưởng thức cũng được chứ. Chủ yếu là để phục vụ anh em yêu thích phim thôi. Chúc 321dzo luôn phát triển.

 39. Dung Pham says:

  Sao lau co phu de tap 54 vay BQT.

 40. Dung Pham says:

  hehe!minh da tim thay phu de tu tap 56-63 rui!

 41. 321Dzô.Com says:

  Admin ơi check dùm cái link MF của phần SUB tử tập 31 đến 40, tôi download không được.

  ==> Đã Fix lại rồi. Mong các bạn thông cảm.
  Mấy nay hơi bận, mong các bạn thông cảm. TQC sẽ bắt đầu được tiếp tục……………….

 42. Tam Quoc Hay Qua says:

  Hay quá có sub tập 54, 55 rồi. Hay quá hoan hô 321dzo!!! Mong 321dzo up sub càng nhanh càng tốt anh em ghiền phim này quá rồi!

 43. Nguyên says:

  các bạn có thể up lên megashare được hok. nếu đc thì mình xin cảm ơn rất nhiều. mạng nhà mình chỉ có down đc megaS mới đc khoảng 60-70 kbs àh. hít hít down MF chờ rụng rún. thanks các bác trước nhé.

 44. nguyen cong toan says:

  phim dang hay
  dang hao huc cho sub 64 tro di
  mong cho tung ngay ma van chua co
  co ban nao co sub tu 64 tro di bao cho minh voi

 45. Hiep says:

  Thanks a lot.

 46. Tam Quoc Hay Qua says:

  Sao lâu quá chưa có sub tiếp vậy? Đang xem hay mà lại dừng! Ai có sub mới thì up lên nhe!

 47. boyhcm says:

  Nhờ film này mà rank trên google của http://321dzo.com tăng đáng kể !
  Mỗi khi vào http://321dzo.com tôi cứ vào google gõ: 321 tam quoc vậy là có ngay!
  Mong là http://321dzo.com có tập nào up sọt luôn tập đó ! Anh em sốt ruột quá !

 48. Phim Hay! says:

  link down tập 15 004 bị lỗi rồi!Amin check lai đi!Phim hay quá!

 49. Funk says:

  Hiện tại Tam Quốc đã đến tập 95,phụ đề đến 63 Server Việt Nam Max speed.Update thường xuyên tại :
  http://up.4share.vn/d/31000302060106

 50. Scofield says:

  Mình là admin của 1 Hội trên Face Book với hơn 15k thành viên, để ủng hộ các đã post link của web lên Hội mình Chúc QBT 321Dzo.com dồi dào sức khoẻ và thành công

 51. Khoa says:

  Ko còn gì để nói ….. 321dzo quá tuyệt vời >:D< …………
  Chờ cái bọn DAN làm cứ chậm rề rề mà còn õng ẹo nữa @@" ……….
  Mỗi lần vào đây t nhất định nhấn quảng cáo lia lịa để ủng hộ =))))………

 52. Pa says:

  mong ngày sớm có sub của các tập tiếp theo..và cũng cảm ơn 321dzo đã cho coi một bộ phim wa đã..

 53. 321Dzô.Com says:

  Chào tất cả các bạn,

  Dựa trên các ý kiến gửi về cũng như các góp ý của các bạn là trang này do chứa nhiều hình ảnh của phim nên khi load hơi chậm.

  Nay 321Dzô.Com sẻ mở ra 1 trang mới với mục đích chủ yếu là các link Download của phim. Nhằm cho thuận tiện cho các bạn lấy link tải phim.

  Từ hôm nay nếu có phụ đề mới chúng tôi sẽ cập nhật lên trang mới mà không cập nhật trên trang này nữa.
  URL Trang mới : http://321dzo.com/download-phim-tam-quoc-chi-2010/ các bạn hãy add vào FAV của mình cho tiện.

  Chúc các bạn giải trí vui vẻ!

 54. xedap4teen says:

  pass la` rj` dzi admin

 55. 321dzo.com is so cool says:

  woa!! hap dan qua’. phu de lam rat tot

 56. Trần Toàn says:

  ĐÃ GHÉP SUB *.ASS VAO *.MKV NHƯNG VẪN KHÔNG XEM ĐƯỢC PHỤ ĐỀ TIẾNG VIỆT !

  Các bạn giúp mình với :

  Mình đã sử dụng phần mềm mkvmerge GUI.exe để ghép sub *.ass vào *.mkv. kết quả ghép là Ok. nhưng khi mở ra xem bằng Window Media Player thì KHÔNG có HIỆN ra PHỤ ĐỀ TIẾNG VIỆT mà toàn bộ là tiếng trung quốc.

  Các giúp và hướng dẫn chi tiết để làm sao xem phim có phụ đề Tiếng việt ???

  Phim rất hay rất MUỐN XEM nhưng phụ đề tiếng việt không có ! MONG CÁC BẠN CHỈ GIÁO ! VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH KHẮC PHỤC

  CÁM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU !

  Admin : Để xem phim có kèm phụ đề thì bạn có thể tham khảo bài viết sau nha!
  http://321dzo.com/meo-hay-de-xem-phim-kem-phu-de/

  Ngoài ra hiện tại thì mình thấy xài K-Lite Codec cũng Oki.
  Download : Download [ K-Lite Codec Pack 6.1.0 FULL ]
  Nên đặt Tên phim và phụ đề giống nhau.
  Chúc bạn xem phim vui vẻ!

 57. thienthanally says:

  điêu thuyền xấu hoắc, lữ bố ko oai phong gì hít, còn lại uki

 58. huy says:

  toàn bị lỗi font các bác ạ
  bác nào biết cách khác phụ giúp em với

 59. roost says:

  part 67 is dead
  please upload again

 60. manhphong says:

  xin cảm ơn add